SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

16 sierpnia 1920 roku rozpoczęło się kontruderzenie znad Wieprza. Jego celem było wyjście na tyły sił bolszewickich atakujących Warszawę. Marszałek Józef Piłsudski ulokował swą kwaterę główną w okolicach Dęblina, przy 14. Dywizji Piechoty. Tym samym nie kontrolował bezpośrednio wydarzeń rozgrywających na przedmościu warszawskim. Fakt ten stał się później jednym z argumentów mających pomniejszyć udział Naczelnego Wodza w zwycięstwie. Z którymi z poniższych opinii się zgodzisz?

26%
Naczelny Wódz popełnił błąd, bo powinien koordynować całokształt działań z kwatery głównej w Warszawie. Nic dziwnego, że jego przeciwnicy przypisywali później autorstwo zwycięstwa szefowi sztabu, generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu.
37%
Naczelny Wódz postąpił słusznie. Jego obecność wśród żołnierzy atakujących znad Wieprza była konieczna, bo jeszcze niedawno wojsko polskie było zdemoralizowane ciągłym odwrotem.
37%
Plan bitwy był dziełem Piłsudskiego, który ponosiłby odpowiedzialność, gdyby doszło do klęski. Zwycięstwo jest więc jego zasługą. Nie ujmuje to zasług innym dowódcom uczestniczącym w Bitwie Warszawskiej.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach