SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Przyznanie Polsce 29% terenów, na których w marcu 1921 roku odbył się plebiscyt śląski, stanowiło…

64%
duży sukces, gdyż w tej części Śląska znajdowała się większość kopalni, hut i stalowni
36%
sukces jedynie połowiczny, jako że wkrótce po wybuchu III powstania śląskiego wojska powstańcze opanowały niemal cały obszar plebiscytowy

Wyniki głosowania w poprzednich sondach