SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

780 lat temu na polach legnickich rozegrała się bitwa pomiędzy rycerstwem śląskim a Tatarami. Poległ w niej książę Henryk Pobożny. Gdyby wydarzenia potoczyły się inaczej:

36%
Piastowie śląscy umocniliby się na tronie krakowskim, a Śląsk pozostałby w granicach odrodzonego po rozbiciu dzielnicowym państwa polskiego
29%
Konrad Mazowiecki nie zrezygnowałby z walki o Małopolskę i być może Piastowie mazowieccy zdobyliby tron krakowski, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości
36%
dywagacje nad tym, „co by było gdyby”, nie są godne poważnego historyka, który powinien szukać odpowiedzi na pytanie, „jak było naprawdę”

Wyniki głosowania w poprzednich sondach