SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

W lutym mija 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Z którym z poniższych sądów się zgadasz?

33%
Kościuszko stał na czele pierwszego z polskich powstań narodowych i jedynego, które mogło odnieść sukces. Zakończyło się porażką, bo Naczelnik Insurekcji był zbyt mało radykalny i nie potrafił porwać do powstania mas chłopskich i mieszczan.
16%
Tadeusz Kościuszko po śmierci został wyniesiony na narodowy piedestał i po dziś dzień jest jednym z nielicznych polskich bohaterów narodowych niebudzących kontrowersji.
51%
Urodzony w Mereczowszczyźnie na dzisiejszej Białorusi, zasłużony w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, T. Kościuszko uważany jest za bohatera narodowego przez Polaków, Białorusinów, Litwinów i Amerykanów. Postać ta ma duży potencjał w dziele poszukiwania wspólnych korzeni historycznych w naszym regionie Europy.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach