SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

1 sierpnia mija 500 lat od urodzin króla Zygmunta II Augusta. Z jakimi wydarzeniami najbardziej kojarz się ten monarcha:

45%
Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów
27%
Wygasała dynastia Jagiellonów
18%
Jako pierwszy (i jedyny) król w polskich dziejach został obrany „vivente rege” – a więc jeszcze za życia swojego ojca
9%
Obrosła legendą wielka miłość króla do Barbary Radziwiłłówny

Wyniki głosowania w poprzednich sondach