SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Bolesław Krzywousty dzieląc przed śmiercią w 1138 r. swoje księstwo na dzielnice:

39%
Doprowadził do upadku znaczenia Polski i utraty Śląska na rzecz obcej dynastii.
10%
Przyczynił się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego ziem polskich i zwiększenia roli ludzi spoza dynastii w polityce.
51%
Zapoczątkował proces rozdrobnienia, który i tak był nieuchronny.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach