SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jak oceniasz rolę magnaterii w historii Polski?

22%
Pozytywnie – większość magnatów dawała przykład odpowiedzialności za losy kraju.
29%
Negatywnie – ta grupa w większości dbała głównie o własny interes.
49%
Takie uogólnienia nie mają większego sensu, postawy magnatów były bardzo różne.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach