SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

W czasach rozbiorów mamy wiele przykładów karier Polaków w państwach zaborczych. Jak oceniasz taką postawę?

12%
Oznaczała ona działanie w interesie zaborców, a więc w konsekwencji zdradę narodową.
34%
Nie można tego oceniać według dzisiejszych kryteriów, ci ludzie po prostu korzystali z możliwości, jakie przed nimi stały.
36%
Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie – zależnie od tego, czy działalność tych osób służyła Polsce.
19%
Wszystko zależy od czasu i sytuacji w danym zaborze. Inaczej należy oceniać np. współpracę z Austrią, zwłaszcza w dobie autonomii galicyjskiej, a inaczej z Niemcami lub Rosją.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach