SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jaka była najwłaściwsza postawa wobec narzuconej władzy komunistycznej tuż po wojnie?

22%
Opór zbrojny – taki jaki podjęli żołnierze wyklęci.
11%
Legalna opozycja polityczna, reprezentowana przez PSL Stanisława Mikołajczyka.
27%
Tworzenie służących społeczeństwu narodowi instytucji, np. oświatowych, gospodarczych czy kulturalnych, za cenę współpracy z władzą.
40%
Potrzebne były różne postawy – poza działaniem w partii komunistycznej i aparacie przymusu.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach