SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy konflikt polsko-litewski w końcu XIX w. i w XX stuleciu był nieunikniony?

22%
Tak – powstanie nowoczesnych narodów skazywało nas na konflikt z Litwinami.
34%
Nie – gdyby nie postawy nacjonalistyczne po obu stronach, jakaś forma współpracy między naszymi narodami mogła zostać zachowana.
24%
Nie, gdyż litewski nacjonalizm nie chciał się porozumieć z Polską.
20%
Nie – sami zraziliśmy Litwinów naszym poczuciem wyższości i lekceważeniem.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach