SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy porozumienie Rzeczypospolitej z Kozakami było realne?

29%
Nie – trwałe związanie Kozaków z Rzecząpospolitą było nierealne, ich oczekiwania były niemożliwe do spełnienia.
26%
Tak, ale do porozumienia nie doszło z powodu egoizmu kresowych magnatów.
14%
Tak, za jego brak odpowiada jednak anarchiczny duch Kozaków.
31%
Tak, niestety obie strony nie stanęły na wysokości zadania.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach