SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy wizja historii Polski w Trylogii Henryka Sienkiewicza pozostaje dziś wartościowa?

57%
Tak – pisarstwo Sienkiewicza dostarcza porywającej wizji naszych dziejów i wzorców aktualnych również dzisiaj.
20%
Nie – ten autor daleko odbiegał od prawdy historycznej, idealizował Polaków, a dziś pisanie „ku pokrzepieniu serc” nie ma racji bytu.
24%
Trylogia to bardzo dobrze napisane dzieło, ale zawarta w nim wizja historii mocno się zdezaktualizowała.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach