SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Gdyby udało się przekształcić polsko-litewską Rzeczpospolitą Obojga Narodów w Rzeczpospolitą Trojga Narodów, zrównując kozaków w prawach ze szlachtą polską i litewską...

66%
Takie państwo miałoby dużo większe szanse na przetrwanie.
7%
Niewiele by to zmieniło – Rzeczpospolita tak samo uległaby silniejszym sąsiadom.
5%
Ta koncepcja była nierealna – projektowane Księstwo Ruskie byłoby kulturowo i politycznie bliższe Moskwie niż Rzeczypospolitej.
22%
Rozważanie takich alternatyw jest pozbawione większego sensu.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach