ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2019-04-18 ARTYKUŁY
Tradycja Grobów Pańskich w Polsce
Rozmowa z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem
2019-04-16 ARTYKUŁY
Katedra Notre-Dame w Paryżu - polskie ślady
Już od XVI w. Katedrę Marii Panny za sprawą polskich królów łączy wiele z polską historią. W latach czterdziestych XIX w. gromadzili się w niej emigranci Powstania Listopadowego. W latach osiemdziesiątych XX w. odbywały się w niej msze za „Solidarność”. W 2014 w pobliżu odsłonięto pomnik św. Jana Pawła II. W 2018 r. w Notre-Dame umieszczono kopię jasnogórskiego wizerunku Matki Boskiej.
2019-04-09 ARTYKUŁY
„Domagajmy się prawdy o Katyniu!” czyli Zbrodnia Katyńska w działaniach opozycji
Przypominanie Zbrodni Katyńskiej było ważnym elementem działalności opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tym bardziej że był to temat niezwykle istotny dla ówczesnego społeczeństwa.
2019-04-09 ARTYKUŁY
Homo religiosus: fenomen Mieszka I
Ponad dziesięć i pół wieku temu władca rozległych ziem na terenie dzisiejszej zachodniej Polski przyjął chrzest w obrządku łacińskim i rozpoczął chrystianizację swego ludu. Władca ów, Mieszko I, pochodził z dynastii Piastów. Współczesny mu saski kronikarz Widukind z Korbei pisał o nim „rex” („król”), zaś poseł kalifa Kordoby Ibrahim ibn Jakub, który odwiedził Europę Środkową w pierwszych latach rządów Mieszka (około 960-992), określił go terminem „malik” (co również oznacza „król”). Jest ironią losu, że dziś Polacy tytułują Mieszka tylko „księciem”, choć oczywiste jest, że go honorują. Istotnie, w bieżącym roku (2019) ustanowiono w Polsce nowe państwowe Święto Chrztu Polski, które ma być odtąd obchodzone corocznie 14 kwietnia.
2019-03-01 ARTYKUŁY
Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska Wandea
1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
2019-02-11 ARTYKUŁY
Rozmowa z red. Piotrem Zarembą o Janie Olszewskim
2019-01-24 ARTYKUŁY
Pierwsze wybory w wolnej Polsce
W Europie tliły się jeszcze zgliszcza Wielkiej Wojny, a w Paryżu przygotowywano się do konferencji pokojowej, mającej ustanowić nowy porządek na całym kontynencie.
2019-01-16 ARTYKUŁY
Tajemnice zabójstw politycznych w Polsce
14 stycznia 2019 r. tłumy warszawiaków zebrały się pod Pałacem Kultury, by oddać hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Stamtąd manifestacja udała się pod budynek „Zachęty”. Dlaczego?
loader