ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2017-04-27 ARTYKUŁY
Stanisław August Poniatowski i Konstytucja 3 maja
Sprawa autorstwa Konstytucji 3 Maja bardzo długo pozostawała niejasna, a to wskutek przygotowywania jej w dużej tajemnicy oraz – po zakończeniu obrad Sejmu Wielkiego - celowego zatarcia tej kwestii w źródłach. Najważniejsze z owych źródeł – obszerny traktat O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791 roku z 1793 r. – problem autorstwa celowo przedstawiało w sposób niejednoznaczny.
2017-04-27 ARTYKUŁY
Prof. Piotr Ugniewski: Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja
Uchwalenie „Ustawy Rządowej” było możliwe dzięki dojściu do porozumienia pomiędzy częścią światłej opozycji a królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.
2017-04-26 ARTYKUŁY
Akcja „Wisła”
28 marca 1947 r. w bieszczadzkich Jabłonkach zginął w przypadkowej zasadzce Ukraińskiej Powstańczej Armii gen. Karol Świerczewski.
2017-02-28 ARTYKUŁY
Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska Wandea
1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
2017-01-19 ARTYKUŁY
Powstanie styczniowe
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
2017-01-02 ARTYKUŁY
Święto Trzech Króli
Dopiero od 2011 roku dzień Święta Trzech Króli jest znowu dniem ustawowo wolnym od pracy. Przestał nim być decyzją Władysława Gomułki, usankcjonowaną przez peerelowski sejm w 1960 roku. Święto Trzech Króli, a bardziej poprawnie Święto Objawienia Pańskiego, jest jednym z najdawniej ustanowionych świąt chrześcijańskich.
2016-12-07 ARTYKUŁY
Władysław Gomułka i wydarzenia roku 1956 w Polsce
Tekst Władysław Gomułka i wydarzenia roku 1956 w Polsce to fragment książki Istvána Kovácsa Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski - Katyń – Solidarność w przekładzie Jerzego Snopka. Publikacja wydana przez Muzeum Historii Polski dostępna jest  w sklepie internetowym.
2016-12-07 ARTYKUŁY
Wystawa o polskich „dipisach” w Niemczech
Amerykańskie, brytyjskie i polskie dywizje zajmujące Niemcy od zachodu w 1945 r. wyzwoliły ponad dwa miliony Polaków. Byli to wywiezieni siłą do Rzeszy robotnicy przymusowi, jeńcy i więźniowie kacetów. W nomenklaturze Anglosasów nazwano ich „Displaced person” (DP) – osoby przesiedlone co Polacy szybko spolszczyli na swojsko brzmiące słowo „dipisi”. Zachodni okupanci Niemiec wybudowali dla nich specjalne obozy.
loader