ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2017-02-28 ARTYKUŁY
Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska Wandea
1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
2017-01-19 ARTYKUŁY
Powstanie styczniowe
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
2017-01-02 ARTYKUŁY
Święto Trzech Króli
Dopiero od 2011 roku dzień Święta Trzech Króli jest znowu dniem ustawowo wolnym od pracy. Przestał nim być decyzją Władysława Gomułki, usankcjonowaną przez peerelowski sejm w 1960 roku. Święto Trzech Króli, a bardziej poprawnie Święto Objawienia Pańskiego, jest jednym z najdawniej ustanowionych świąt chrześcijańskich.
2016-12-07 ARTYKUŁY
Władysław Gomułka i wydarzenia roku 1956 w Polsce
Tekst Władysław Gomułka i wydarzenia roku 1956 w Polsce to fragment książki Istvána Kovácsa Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski - Katyń – Solidarność w przekładzie Jerzego Snopka. Publikacja wydana przez Muzeum Historii Polski dostępna jest  w sklepie internetowym.
2016-12-07 ARTYKUŁY
Wystawa o polskich „dipisach” w Niemczech
Amerykańskie, brytyjskie i polskie dywizje zajmujące Niemcy od zachodu w 1945 r. wyzwoliły ponad dwa miliony Polaków. Byli to wywiezieni siłą do Rzeszy robotnicy przymusowi, jeńcy i więźniowie kacetów. W nomenklaturze Anglosasów nazwano ich „Displaced person” (DP) – osoby przesiedlone co Polacy szybko spolszczyli na swojsko brzmiące słowo „dipisi”. Zachodni okupanci Niemiec wybudowali dla nich specjalne obozy.
2016-12-02 ARTYKUŁY
Geneza, upadek i dziedzictwo reformacji w Polsce – wywiad z prof. Januszem T. Maciuszką
- Reformacja w Polsce została wykorzystana jako pewne paliwo ideowe dla rozprawy ustrojowej. Gdy załatwiono sprawy ustroju, okazało się, że problem się skończył. To, co było dla Lutra absolutnie na pierwszym miejscu, polskiej szlachcie były kompletnie obce – tłumaczy w rozmowie z Muzeum Historii Polski prof. Janusz T. Maciuszko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
2016-11-09 ARTYKUŁY
Sienkiewicz i polityka
5 maja br. minęła 170 rocznica urodzin, a 15 listopada 1916 r., sto lat od śmierci Henryka Sienkiewicza nad Jeziorem Genewskim w Vevey w Szwajcarii. Pisarz przebywał tam bynajmniej nie dla wypoczynku, mimo mocno poderwanego już zdrowia. Prowadził wraz z Ignacym Paderewskim, Antonim Osuchowskim, Erazmem Piltzem i innymi wielkimi patriotami zakrojoną na ogromną skalę akcję pomocową dla głodującej ludności z powodu działań wojennych i wyniszczającej pruskiej okupacji.
2016-10-26 ARTYKUŁY
Rozmowa z dr Karoliną Grodziską o genezie zwyczajów związanych z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym
loader