ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2019-05-01 ARTYKUŁY
Prof. Piotr Ugniewski: Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja
Uchwalenie „Ustawy Rządowej” było możliwe dzięki dojściu do porozumienia pomiędzy częścią światłej opozycji a królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.
2019-04-30 ARTYKUŁY
Stanisław August Poniatowski i Konstytucja 3 maja
Sprawa autorstwa Konstytucji 3 Maja bardzo długo pozostawała niejasna, a to wskutek przygotowywania jej w dużej tajemnicy oraz – po zakończeniu obrad Sejmu Wielkiego - celowego zatarcia tej kwestii w źródłach. Najważniejsze z owych źródeł – obszerny traktat O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791 roku z 1793 r. – problem autorstwa celowo przedstawiało w sposób niejednoznaczny.
2019-04-29 ARTYKUŁY
Karol Modzelewski. Uczestnik historii - jej badacz, jej nauczyciel
2019-04-29 ARTYKUŁY
Wystawa Światowa THE WORLD OF TOMORROW w Nowym Jorku 1939
Widoczne symptomy końca Wielkiego Kryzysu i powodzenie reform New Deal skłaniały do snucia optymistycznych wizji. W dniu 30 kwietnia 1939 roku prezydent Franklin D. Roosvelt, w towarzystwie Alberta Einsteina otworzył wielką Wystawę Światową w Nowym Jorku, w której uczestniczyły 54 państwa, prezentując swój innowacyjny potencjał i propagandowy wizerunek.
2019-04-18 ARTYKUŁY
Tradycja Grobów Pańskich w Polsce
Rozmowa z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem
2019-04-16 ARTYKUŁY
Katedra Notre-Dame w Paryżu - polskie ślady
Już od XVI w. Katedrę Marii Panny za sprawą polskich królów łączy wiele z polską historią. W latach czterdziestych XIX w. gromadzili się w niej emigranci Powstania Listopadowego. W latach osiemdziesiątych XX w. odbywały się w niej msze za „Solidarność”. W 2014 w pobliżu odsłonięto pomnik św. Jana Pawła II. W 2018 r. w Notre-Dame umieszczono kopię jasnogórskiego wizerunku Matki Boskiej.
2019-04-09 ARTYKUŁY
„Domagajmy się prawdy o Katyniu!” czyli Zbrodnia Katyńska w działaniach opozycji
Przypominanie Zbrodni Katyńskiej było ważnym elementem działalności opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tym bardziej że był to temat niezwykle istotny dla ówczesnego społeczeństwa.
2019-04-09 ARTYKUŁY
Homo religiosus: fenomen Mieszka I
Ponad dziesięć i pół wieku temu władca rozległych ziem na terenie dzisiejszej zachodniej Polski przyjął chrzest w obrządku łacińskim i rozpoczął chrystianizację swego ludu. Władca ów, Mieszko I, pochodził z dynastii Piastów. Współczesny mu saski kronikarz Widukind z Korbei pisał o nim „rex” („król”), zaś poseł kalifa Kordoby Ibrahim ibn Jakub, który odwiedził Europę Środkową w pierwszych latach rządów Mieszka (około 960-992), określił go terminem „malik” (co również oznacza „król”). Jest ironią losu, że dziś Polacy tytułują Mieszka tylko „księciem”, choć oczywiste jest, że go honorują. Istotnie, w bieżącym roku (2019) ustanowiono w Polsce nowe państwowe Święto Chrztu Polski, które ma być odtąd obchodzone corocznie 14 kwietnia.
loader