ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2018-03-01 ARTYKUŁY
Konfederacja Barska w malarstwie
W tym roku mija 250 lat (29 lutego 1768 roku) od zawiązania w Barze na Podolu konfederacji generalnej, skierowanej przeciw różnowiercom w obronie wiary katolickiej, cesarzowej Rosji Katarzynie II i kurateli Imperium Rosyjskiego oraz uległemu jej królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który narzucił Rzeczypospolitej gwarancję rosyjską.
2018-02-26 ARTYKUŁY
Zawiązanie Konfederacji Barskiej
Rozmowa z dr Dorotą Dukwicz
2018-02-21 ARTYKUŁY
"Zbrodnie hitlerowskie na Żydach zbiegłych z gett"
Sytuacja polskich Żydów na terytorium Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy była przedmiotem wielu badań naukowych i interpretacji. Jednym z podstawowych tekstów, do których odwołują się badacze, jest artykuł Szymona Datnera „Zbrodnie hitlerowskie na Żydach zbiegłych z gett”.
2018-02-02 ARTYKUŁY
Drogi polskich olimpijczyków
Na zimowe igrzyska olimpijskie oczekujemy z radością i nadziejami. Wszyscy mamy cudowne wspomnienia poprzednich olimpijskich zmagań i sukcesów Justyny Kowalczyk, Adama Małysza czy Kamila Stocha.
2018-01-19 ARTYKUŁY
Powstanie styczniowe
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
2018-01-17 ARTYKUŁY
Fotograficzny portret powstańców styczniowych
Partyzancki i konspiracyjny charakter powstania styczniowego, rozpoczętego 22 stycznia 1863 r., wyjątkowo nie sprzyjał tworzeniu  dokumentacji fotograficznej. 
2018-01-04 ARTYKUŁY
Święto Trzech Króli
Dopiero od 2011 roku dzień Święta Trzech Króli jest znowu dniem ustawowo wolnym od pracy. Przestał nim być decyzją Władysława Gomułki, usankcjonowaną przez peerelowski sejm w 1960 roku. Święto Trzech Króli, a bardziej poprawnie Święto Objawienia Pańskiego, jest jednym z najdawniej ustanowionych świąt chrześcijańskich.
2017-12-11 ARTYKUŁY
Życie codzienne stanu wojennego
Nie było „Teleranka”, nie było Kongresu Kultury, nie było telefonów, programów radiowych, koncertów – stan wojenny przeciął codzienność mieszkańców Polski; przecinał ją w różnych miejscach i sferach, zależnie od miejsca osoby i grupy.
loader