ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2017-12-11 ARTYKUŁY
Życie codzienne stanu wojennego
Nie było „Teleranka”, nie było Kongresu Kultury, nie było telefonów, programów radiowych, koncertów – stan wojenny przeciął codzienność mieszkańców Polski; przecinał ją w różnych miejscach i sferach, zależnie od miejsca osoby i grupy.
2017-12-05 ARTYKUŁY
„Naszym liderem był Ziuk”
2017-10-30 ARTYKUŁY
Rozmowa z dr Karoliną Grodziską o genezie zwyczajów związanych z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym
2017-10-14 ARTYKUŁY
Tadeusz Kościuszko (1746 – 1817) – prawdziwy republikanin
Miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki bywa przedmiotem sporów. Za najbardziej prawdopodobne uchodzi jednak wioska Mereczowszczyzna na Polesiu, położona obecnie na terenie Białorusi, a wówczas w Wielkim Księstwie Litewskim.
2017-08-14 ARTYKUŁY
Wojna polsko-bolszewicka. Bohaterski naród polski sam siebie uratował
Bitwa nad Wisłą była największą batalią wojny polsko-rosyjskiej 1919-20 r. Stoczona miedzy Wisłą, Niemnem i Bugiem do dzisiaj zaskakuje dramaturgią i nieoczekiwaną zmianą położenia.
ARTYKUŁY
Historyk Europy Środkowej. Piotr Wandycz - Wspomnienie.
Piotr Wandycz, zmarły 27 lipca 2017 r., w Branford w Stanach Zjednoczonych, należał do najwybitniejszych polskich historyków XX w. Jego zainteresowania badawcze wynikały z doświadczeń generacyjnych, wpisując się w próbę odpowiedzi na wielkie pytania stawiane najnowszym dziejom Polski oraz fascynacji obszarem Europy Środkowej (Środkowo-Wschodniej).
2017-08-07 ARTYKUŁY
Rozkaz: wymordować Polaków. 80 rocznica antypolskiej akcji NKWD
„Podobno każdy naród po wojnach, klęskach żywiołowych czy kataklizmach odradza się i zaczyna żyć od nowa. Ale tamtejsi Polacy już nigdy się nie odbudują. Nie ma dla nich miejsca na tamtej ziemi. Może w Kazachstanie, na Syberii czy w Azji Środkowej żyją Polacy, ale oni wolą wyrzec się swej narodowości i wiary katolickiej. Zbyt wiele wycierpieli za polskość i za religię.”
2017-07-28 ARTYKUŁY
Powstanie warszawskie
Decyzja o podjęciu powstańczej walki z Niemcami w Warszawie została podjęta dopiero w drugiej połowie lipca 1944 r. Wcześniej kierownictwo Armii Krajowej nie zakładało działań zbrojnych w stolicy - dla uniknięcia zniszczeń i cierpień ludności cywilnej.
loader