ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2018-09-13 ARTYKUŁY
Rozmowa z prof. Czesławem Grzelakiem: 17 września 1939 roku – okoliczności i skutki sowieckiej agresji na Polskę
2018-08-30 ARTYKUŁY
Krzysztof Mazur: Porozumienia Sierpniowe jako eksperyment ustrojowy
Strajki w sierpniu ’80 roku miały charakter umowy społecznej. Dziesiątki tysięcy jednostek podejmujących strajk porozumiało się między sobą, co do odbudowy społeczeństwa po latach niszczenia go przez reżim komunistyczny.
2018-08-20 ARTYKUŁY
Inwazja ‘68
Pół wieku temu, nocą z 20 na 21 sierpnia 1968 r., rozpoczęła się największa operacja wojskowa w dziejach Układu Warszawskiego. Inwazja na Czechosłowację zakończyła eksperyment Praskiej Wiosny.
2018-08-13 ARTYKUŁY
Dlaczego Polacy odzyskali niepodległość?
Spór o to, czy Polacy w 1918 r. odzyskali niepodległość ze względu na wyjątkowo sprzyjającą koniunkturę międzynarodową, czy też dlatego, że owoc przyniosły wysiłki kolejnych bohaterskich pokoleń naszych przodków jest w praktyce nierozwiązywalny.
2018-04-27 ARTYKUŁY
Prof. Piotr Ugniewski: Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja
Uchwalenie „Ustawy Rządowej” było możliwe dzięki dojściu do porozumienia pomiędzy częścią światłej opozycji a królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.
2018-04-27 ARTYKUŁY
Konstytucja 3 Maja: spuścizna na lata niewoli
Rozmowa z prof. Zofią Zielińską, znawczynią Polski XVIII-wiecznej, autorką wielu publikacji o okresie Sejmu Wielkiego.
2018-04-19 ARTYKUŁY
Kalendarium powstania w Getcie Warszawskim
Kalendarium powstania w Getcie Warszawskim 1943
2018-04-09 ARTYKUŁY
Front Odrodzenia Polski. Zofia Kossak-Szczucka
W 50. rocznicę śmierci przypominamy sylwetkę Zofii Kossak-Szczuckiej  ̶  polskiej powieściopisarki, współzałożycielki dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce: Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom „Żegota”.
loader