WYDAWNICTWA MHP

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2017-04-03 WYDAWNICTWA MHP
Harcerski Słownik Biograficzny – tom. IV
Ukazał się czwarty tom Harcerskiego Słownika  Biograficznego. Słownik prezentuje sylwetki wybitnych instruktorek i instruktorów zaangażowanych w pracę harcerską na ziemiach polskich, a także poza granicami kraju.  Muzeum Historii Polski jest współwydawcą czwartej części.
2016-12-28 WYDAWNICTWA MHP
Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795
W naszej świadomości historycznej obraz stosunków polsko-szwedzkich zdominowany jest przez słynny „potop” lat 1655-1660. Patrzymy na nie głównie oczyma bohaterów klasycznej powieści Henryka Sienkiewicza.
2016-12-07 WYDAWNICTWA MHP
Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność
Znakomity węgierski historyk István Kovács przedstawił swoim rodakom przełomowe wydarzenia XX-wiecznych dziejów Polski. W 2006 roku jego szkice ukazały się na Węgrzech jako Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem.
2016-11-28 WYDAWNICTWA MHP
Stanisław Konarski
Książka Władysława Konopczyńskiego o Stanisławie Konarskim to barwna opowieść o życiu znakomitego myśliciela i wielkiego reformatora, do dziś będącego symbolem starań o naprawę Rzeczypospolitej. Wybitny historyk kreśli przy tym erudycyjną panoramę burzliwego okresu dziejów Polski, w którym podejmowano próby ratowania jej przed upadkiem – ale także za sprawą wielu błędów i zaniechań pogłębiano jej kryzys.
2016-11-17 WYDAWNICTWA MHP
Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie tereny stanowiły wyjątkową w skali europejskiej mozaikę wyznaniową. Autorzy niniejszej książki postanowili opisać wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Ich praca – oparta na lekturze źródeł i opracowań oraz objazdach po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi – przynosi analizę zależności przestrzennych między miejscami kultu różnych wyznań w miastach ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.  
2016-11-10 WYDAWNICTWA MHP
Dziennik 1918–1921
Władysław Konopczyński w swoim Dzienniku przez ponad pół wieku utrwalał codzienne zdarzenia z precyzją godną klasyka historiografii. Przedstawiany fragment dzieła, nigdy niepublikowanego, zawiera wpisy dokonywane w ciągu czterech lat w okresie przełomu związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Był to również czas ożywionej działalności autora na wielu polach.
2016-10-25 WYDAWNICTWA MHP
Palus sarmatica
Palus sarmatica Krzysztofa Koehlera to przebojowy esej o kulturze i cywilizacji staropolskiej, który wyewoluował z prowadzonego przez autora bloga. Książka przedstawia panoramę życia w sarmackiej Rzeczypospolitej: od ówczesnych idei politycznych i wyobrażeń religijnych po zwyczaje żywieniowe, modę czy choroby.
2016-09-16 WYDAWNICTWA MHP
Materiały XXXVII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 3-6 września 2015 r. Rapperswil
Twórcom polskich bibliotek, muzeów, fundacji i archiwów poza granicami Polski została poświęcona XXXVII sesja przygotowana przez Muzeum Polskie w Rapperswilu.
loader