WYDAWNICTWA MHP

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2017-07-12 WYDAWNICTWA MHP
Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o warunki życia, kondycję biologiczną i wygląd naszych przodków coraz częściej wykracza poza obszar analiz jednej dziedziny wiedzy. Książka Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś jest owocem takiej właśnie interdyscyplinarnej współpracy uczonych: nie tylko historyków, ale także antropologów (fizycznych), biologów ewolucyjnych, archeologów i demografów.
2017-06-19 WYDAWNICTWA MHP
Under a common sky. Ethnic groups of the Commonwealth of Poland and Lithuania
Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo bez stosów ‒ to określenia często używane w stosunku do przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
WYDAWNICTWA MHP
Spis publikacji MHP
Katalogi wystaw | Antologie i wybory | Opracowania | Monografie | 100-lecie niepodległości | Biografie i pamiętniki | Inne | Materiały audiowizualne | Wszystkie publikacje
2017-04-03 WYDAWNICTWA MHP
Harcerski Słownik Biograficzny – tom IV
Ukazał się czwarty tom Harcerskiego Słownika  Biograficznego. Słownik prezentuje sylwetki wybitnych instruktorek i instruktorów zaangażowanych w pracę harcerską na ziemiach polskich, a także poza granicami kraju.  Muzeum Historii Polski jest współwydawcą czwartej części.
2016-12-28 WYDAWNICTWA MHP
Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795
W naszej świadomości historycznej obraz stosunków polsko-szwedzkich zdominowany jest przez słynny „potop” lat 1655-1660. Patrzymy na nie głównie oczyma bohaterów klasycznej powieści Henryka Sienkiewicza.
2016-12-07 WYDAWNICTWA MHP
Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność
Znakomity węgierski historyk István Kovács przedstawił swoim rodakom przełomowe wydarzenia XX-wiecznych dziejów Polski. W 2006 roku jego szkice ukazały się na Węgrzech jako Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem.
2016-11-28 WYDAWNICTWA MHP
Stanisław Konarski
Książka Władysława Konopczyńskiego o Stanisławie Konarskim to barwna opowieść o życiu znakomitego myśliciela i wielkiego reformatora, do dziś będącego symbolem starań o naprawę Rzeczypospolitej. Wybitny historyk kreśli przy tym erudycyjną panoramę burzliwego okresu dziejów Polski, w którym podejmowano próby ratowania jej przed upadkiem – ale także za sprawą wielu błędów i zaniechań pogłębiano jej kryzys.
2016-11-17 WYDAWNICTWA MHP
Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie tereny stanowiły wyjątkową w skali europejskiej mozaikę wyznaniową. Autorzy niniejszej książki postanowili opisać wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Ich praca – oparta na lekturze źródeł i opracowań oraz objazdach po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi – przynosi analizę zależności przestrzennych między miejscami kultu różnych wyznań w miastach ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.  
loader