WYDAWNICTWA MHP

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2017-12-06 WYDAWNICTWA MHP
„Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił...”. Wspomnienia dyplomaty / Stanisław Łoś
Wspomnienia jednego z najciekawszych publicystów politycznych II RP i dyplomaty są frapującą opowieścią o wyzwaniach politycznych, z jakimi musieli zmierzyć się Polacy u schyłku okresu zaborów i w II RP – zwłaszcza w polityce międzynarodowej.
WYDAWNICTWA MHP
Spis publikacji MHP
Katalogi wystaw | Antologie i wybory | Opracowania | Monografie | 100-lecie niepodległości | Biografie i pamiętniki | Inne | Materiały audiowizualne | Wszystkie publikacje
2017-10-18 WYDAWNICTWA MHP
Materiały XXXVIII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Politycy i artyści.
Gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, konserwacja oraz udostępnianie materialnych śladów po wybitnych Polakach rozproszonych po świecie to wielka praca na rzecz narodowego dziedzictwa.
2017-10-04 WYDAWNICTWA MHP
"Moje wspomnienia" Stanisław Wojciechowski
Moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. Książka, opracowana przez Jerzego Łazora, ukazuje się po raz pierwszy w pełnym kształcie, łącznie z pozostawioną w rękopisie drugą częścią. Autor opowiedział swoje życie jako walkę o byt państwowy Polski.
2017-07-12 WYDAWNICTWA MHP
Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o warunki życia, kondycję biologiczną i wygląd naszych przodków coraz częściej wykracza poza obszar analiz jednej dziedziny wiedzy. Książka Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś jest owocem takiej właśnie interdyscyplinarnej współpracy uczonych: nie tylko historyków, ale także antropologów (fizycznych), biologów ewolucyjnych, archeologów i demografów.
2017-06-19 WYDAWNICTWA MHP
Under a common sky. Ethnic groups of the Commonwealth of Poland and Lithuania
Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo bez stosów ‒ to określenia często używane w stosunku do przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
2017-04-03 WYDAWNICTWA MHP
Harcerski Słownik Biograficzny – tom IV
Ukazał się czwarty tom Harcerskiego Słownika  Biograficznego. Słownik prezentuje sylwetki wybitnych instruktorek i instruktorów zaangażowanych w pracę harcerską na ziemiach polskich, a także poza granicami kraju.  Muzeum Historii Polski jest współwydawcą czwartej części.
2016-12-28 WYDAWNICTWA MHP
Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795
W naszej świadomości historycznej obraz stosunków polsko-szwedzkich zdominowany jest przez słynny „potop” lat 1655-1660. Patrzymy na nie głównie oczyma bohaterów klasycznej powieści Henryka Sienkiewicza.
loader