AKTUALNOŚCI

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
2017-01-19 ARTYKUŁY
Powstanie styczniowe
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
2017-01-18 AKTUALNOŚCI
DZIEŃ DOMENY PUBLICZNEJ 2017
2017-01-16 KONFERENCJE I DEBATY
Debata o pozaszkolnych źródłach zdobywania wiedzy o historii Polski
„Kto nas uczy historii? O pozaszkolnych sposobach uczenia (się) o przeszłości” to tytuł debaty organizowanej przez Muzeum Historii Polski i Narodowe Centrum Kultury, która odbędzie się 24 stycznia 2017 r. o godz. 18.00.
2017-01-13 KONFERENCJE I DEBATY
Konferencja: W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego
„W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017” to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się 1 lutego 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Muzeum Historii Polski jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.
2017-01-13 AKTUALNOŚCI
Miasta wielu religii. Spotkanie promocyjne
25 stycznia odbędzie się spotkanie wokół publikacji pt. "Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej" (pod red. Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny) wydanej ostatnio przez Muzeum Historii Polski. Spotkanie z udziałem autorów oraz prof. Michała Kopczyńskiego (Instytut Historyczny UW, Muzeum Historii Polski) będzie miało miejsce na Wydziale Historycznym UW.
2017-01-13 AKTUALNOŚCI
Wyniki X edycji konkursu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski
Została rozstrzygnięta dziesiąta edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.
2017-01-12 AKTUALNOŚCI
„JESTEM OSTATNIA” - nowa wystawa Muzeum Historii Polski na platformie Google Cultural Institute
„Jestem ostatnia”. Lidia Ciołkoszowa – świadek XX wieku - pod tym właśnie tytułem została udostępniona wystawa internetowa poświęcona Lidii Ciołkoszowej – działaczce niepodległościowej i socjalistycznej: publicystce i historyczce, członkini emigracyjnej PPS, autorce prac z dziejów ruchu socjalistycznego, redaktorce Mojego wieku Aleksandra Wata.
2017-01-02 ARTYKUŁY
Święto Trzech Króli
Dopiero od 2011 roku dzień Święta Trzech Króli jest znowu dniem ustawowo wolnym od pracy. Przestał nim być decyzją Władysława Gomułki, usankcjonowaną przez peerelowski sejm w 1960 roku. Święto Trzech Króli, a bardziej poprawnie Święto Objawienia Pańskiego, jest jednym z najdawniej ustanowionych świąt chrześcijańskich.
loader