Zmarł Zygmunt Kazimierz, syn króla Władysława IV Wazy

Władysław IV został jednogłośnie wybrany na króla 8 listopada 1632 roku. Zgodną elekcję zapewniły mu m.in. niesłuszna sława zwycięzcy spod Chocimia (bitwę król przeleżał chory) oraz płynąca w jego żyłach po babci jagiellońska krew. Przez długie lata, wobec skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, sprawa ożenku monarchy schodziła na dalszy plan. W końcu w 1637 roku rada senatu wypowiedziała się za przymierzem z Habsburgami i zawarciem małżeństwa z arcyksiężniczką Cecylią Renatą.
 
Odrzucono kandydaturę francuskiej księżniczki de Nevers. 1 kwietnia 1640 roku Cecylia Renata urodziła syna Zygmunta Kazimierza. Władysław wiązał z nim zapewne duże nadzieje. Spodziewał się, że jego potomek dzięki jagiellońskiej krwi może liczyć na polski tron. Jego szanse wzmocnić miało także objęcie w zastaw księstwa opolsko-raciborskiego. Zygmunt Kazimierz otrzymał je na 50 lat jako rekompensatę za niewypłacone posagi habsburskich żon Wazów. 

Panem zwierzchnim zastawionych terytoriów pozostawał jednak Ferdynand III. Niestety, królewicz zmarł 9 sierpnia 1647 roku, kładąc kres nadziejom ojca. Władysław posiadał wprawdzie jeszcze jednego syna, ale poczętego z nieprawego łoża, korona królewska pozostawała więc poza jego zasięgiem. 


AU
 
Zdjęcie: portret królewicza Zygmunta Kazimierza Wazy pędzla Peetera Danckersa de Rij z 1644 r., Wikimedia Commons, CC BY-SA.