Zmarł Bolesław Wstydliwy

Postać Bolesława Wstydliwego - księcia sandomierskiego i krakowskiego - kojarzy się przede wszystkim ze świętą Kingą, jego małżonką, córką króla węgierskiego Beli IV. Razem z nią Bolesław złożył śluby czystości, stąd też jego przydomek. W związku z tym nigdy nie doczekał się potomka, pojawił się więc problem dziedziczenia. W 1265 r. książę adoptował Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego, czyniąc go jedynym prawowitym dziedzicem. Możni nie zgadzali się, aby spadkobiercą po Bolesławie był Leszek: wzniecili bunt, który nie przyniósł rezultatów.

Bolesław Wstydliwy zmarł 7 grudnia 1279 r. Jan Długosz zanotował: "mąż niewinności panieńskiej […] w Krakowie dnia siódmego grudnia, w niedzielę, pobożnie umarł". Z 6 grudnia pochodzi jego ostatni dokument - testament. Księcia pochowano w kościele franciszkanów w Krakowie, który sam przed laty ufundował. W tym samym kościele złożono ciało jego siostry - błogosławionej Salomei. Do dziś w kaplicy nazywanej jej imieniem znajdują się w niszy obok ołtarza szczątki kości Bolesława, umieszczone w malutkiej trumience. Znajdujący się tam kamień grobowy został uznany za nieautentyczny, ale miejsce pochówku jest zapewne prawdziwe. Natomiast na Małym Rynku w Krakowie znajdziemy kopie płyty nagrobnej Bolesława Wstydliwego. Pogrzeb odbył się 10 grudnia 1279 r.

Po śmierci Bolesława nowym księciem sandomierskim i krakowskim został Leszek Czarny. Księżna Kinga wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Nowym Sączu. Na Bolesławie kończy się małopolska linia Piastów - najkrócej istniejąca gałąź dynastii. Każdy z jej członków odegrał jednak dużą rolę w dziejach państwa polskiego.

I. Ł.

Ilustracja: płyta nagrobna Bolesława Wstydliwego na rycinie Michała Stachowicza z 1817 r., Polona, CC-BY-NC.