Urodził się Stefan Ossowiecki

Stefan Ossowiecki przyszedł na świat w Moskwie 22 sierpnia 1877 r. w rodzinie zamożnego inżyniera i potentata chemicznego pochodzenia szlacheckiego. Gdy miał 14 lat, po raz pierwszy ujawniły się jego zdolności paranormalne, takie jak telepatia. W trzy lata później  postanowił pójść w ślady ojca i dostał się do Petersburskiego Instytut Technologicznego. W tym czasie jego zdolności zaczynały się coraz bardziej rozwijać, głównie w stronę jasnowidzenia i telekinezy. Niejednokrotnie zaskakiwał swoich nauczycieli i kolegów, m.in. odczytując teksty zadań egzaminacyjnych znajdujących się w zalakowanych kopertach. Ten okres naznaczony był również bliską znajomością z niejakim Worobiejem, rosyjskim Żydem i kabalistą-jasnowidzem, który przewidywał Ossowieckiemu świetlaną przyszłość. Po studiach był przez pewien czas na praktyce w Niemczech, potem powrócił do Moskwy, gdzie pracował jako inżynier. W 1917 r. został aresztowany przez bolszewików i skazany na karę śmierci, jednak dzięki wstawiennictwu dawnego znajomego, wówczas wysokiego rangą urzędnika państwowego, został ułaskawiony. Nie pozostał jednakże w Moskwie, gdzie pozbawiono go całego olbrzymiego majątku, i przeniósł się do Warszawy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, będąc już bardzo znany ze swoich nadzwyczajnych uzdolnień, rozpoczął współpracę z wieloma prominentnymi postaciami II RP, takimi jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski czy Kazimierz Sosnkowski. Do grona jego bliskich znajomych należeli też Karol Szymanowski i Juliusz Osterwa. Ossowiecki wykorzystywał swoje zdolności również w badaniach naukowych. Opierając się na swoich wizjach przedstawiał efekty "badań" studentom archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pomagał też Jeremiemu Wasiutyńskiemu w przygotowaniu biografii Mikołaja Kopernika. Jego najbardziej znaną przepowiednią, ale i największą pomyłką, była ta dotycząca pokoju między Polską a III Rzeszą we wrześniu 1939 r. Po kampanii wrześniowej Ossowiecki pozostał w Warszawie, gdzie jeden z wyższych oficerów Wehrmachtu zapewnił mu nietykalność - jasnowidz przed laty opowiedział o losie zamordowanej córki Niemca i wskazał miejsce, gdzie znajdowało się ciało. Mimo to 5 sierpnia 1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego został prawdopodobnie zastrzelony przez funkcjonariusza gestapo. Jego ciała nie odnaleziono, ale na warszawskim cmentarzu Powązkowskim znajduje się jego symboliczny grób.


M. G.-K.

Ilustracja: Stefan Ossowiecki (pierwszy z lewej) wraz z innymi sławami parapsychologii, ok. 1930 r., Wolna Licencja.