Otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o dziesiątej wraz z przybyciem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Obecnych powitali: prezes Rady Głównej Powszechnej Wystawy Krajowej, prezydent Poznania Cyryl Ratajski oraz prezes Zarządu i naczelny dyrektor Wystawy dr Stanisław Wachowiak. Po przemówieniach powitalnych głos zabrał prezydent Mościcki. Na otwarciu wykonano także Hejnał triumfalny Powszechnej Wystawy Krajowej, skomponowany przez Feliksa Nowowiejskiego do słów Emila Zegadłowicza.

Oficjalne otwarcie odbyło się w hali u zbiegu ulic Marszałka Focha i Bukowskiej. W uroczystości wzięli udział prezydent z małżonką, członkowie rządu z premierem Kazimierzem Świtalskim i osobistym przedstawicielem marszałka Piłsuskiego gen. Danielem Konarzewskim, prymas Polski August Hlond, nuncjusz abp
Francesco Marmaggi, liczni posłowie, senatorowie, ambasadorowie i posłowie państw obcych oraz władze województwa i miasta Poznania. Obecni byli również dziennikarze polscy i zagraniczni, przedstawiciele życia gospodarczego i społecznego oraz organizatorzy Wystawy.

Protektorat nad Powszechną Wystawą Krajową objął prezydent, natomiast przewodniczącym Komitetu Honorowego PWK został marszałek Piłsudski.

Teren Wystawy podzielono na następujące działy: Wystawę Rządu, Samorządów, Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Rzemiosła, Sztuki, Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Emigracji. Łącznie zajmowała 111 budynków i pawilonów, rozlokowanych w pięciu kompleksach. Wystawcy zostali pogrupowani według branż, bez względu na miejsce zamieszkania.

Do ekspozycji, przyciągających największą publiczność, należał pokaz sztuki poświęconej tematyce sportowej. Jedną z trakcji były eksponaty, które przedstawiały historię pracy kobiecej w różnych dziedzinach.

Wystawie towarzyszyły liczne imprezy, takie jak Wszechsłowiański Zjazd Śpiewaków, Festiwal Muzyki Polskiej z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Warszawskiej, Wszechsłowiański Zjazd Sokolstwa, II Narodowy Zlot Harcerstwa. Obradowały również grupy zawodowe związane z drobnym przemysłem, odbyły się zjazdy weteranów wojennych.
 
Uchwałę o zorganizowaniu powszechnej wystawy w Poznaniu podjął Magistrat Poznania 12 października 1926 r. 17 listopada zaakceptowała ją Rada Miejska, zaś 5 stycznia 1927 r. - Rada Ministrów. 24 stycznia 1927 r. powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny PWK, na którego czele stanął Cyryl Ratajski.

Wystawa stanowiła przegląd osiągnięć Polski na polu gospodarczym i kulturalnym. Głównym jej celem miało być zwiększenie konsumpcji w kraju oraz umocnienie polskiego eksportu.
 
Wystawa trwała do 30 września 1929 r., została uroczyście zamknięta przez premiera Świtalskiego.

WL

Ilustracja: folder wystawy Witajcie w Grodzie - Przemysława : pamiątka z Pierwszej Powszechnej Wystawy Krajowej w PoznaniuPolona, CC-BY-NC.