Pierwszy festiwal „Warszawska Jesień”

Na fali politycznej odwilży października 1956 Związek Kompozytorów Polskich, z inicjatywy Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego, powołał do życia festiwal muzyki współczesnej "Warszawska Jesień". Celem festiwalu było zapoznanie polskiego odbiorcy ze światowym dorobkiem muzyki XX wieku i prezentacja nowych kierunków we współczesnej muzyce polskiej i zagranicznej, do której w czasach stalinizmu w Polsce nie było dostępu. Słuchacze festiwalu mogli zapoznać się z dziełami takich twórców jak Anton Webern, Pierre Boulez czy Igor Strawiński.

Festiwal umożliwiał prezentację twórczości niezwiązanej z socrealizmem, któremu się przeciwstawiał. Możliwość swobodnej wypowiedzi artystycznej była rodzajem kontestacji politycznej.

"Warszawska Jesień" odbywa się corocznie do dnia dzisiejszego, jest w swej dziedzinie największą w Polsce prestiżową imprezą o międzynarodowej randze.

EZ

Fotografia: gmach Filharmonii Narodowej w Warszawie w której odbywa się Festiwal, Wikimedia Commons, domena publiczna.