Powołanie Polskiej Akademii Literatury

Aby promować współczesną literaturę polską, w 1933 r. powołano Polską Akademię Literatury - jedną z najistotniejszych instytucji kulturalnych międzywojennej Polski. Choć powołana przez rząd i mająca z nim ściśle współpracować, PAL zachowywała dość dużą niezależność. Wzorowana na Akademii Francuskiej, liczyła 15 członków: 7 wybranych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (odpowiednik dzisiejszego Ministerstwa Edukacji Narodowej), 8 - przez desygnowanych już członków.

W składzie PAL zasiadali wybitni twórcy i krytycy literatury, jak choćby Tadeusz Boy-Żeleński, Bolesław Leśmian, Leopold Staff, Karol Irzykowski czy Zofia Nałkowska. PAL przyznawała nagrody literackie: Złoty Wawrzyn, którym uhonorowano między innymi Witkacego, Jana Parandowskiego i Zofię Kossak-Szczucką, Srebrny Wawrzyn oraz szereg pomniejszych wyróżnień, w tym wiele przeznaczonych dla młodych twórców.

ŁK