Pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Otwarcie GPW w Warszawie stanowiło niejako symboliczne pożegnanie komunizmu. Sytuacja była tym bardziej wymowna, że giełdę ulokowano w dawnym Domu Partii przy Alejach Jerozolimskich, gdzie jeszcze kilka lat wcześniej PZPR budowała wizje gospodarki planowej, sterowanej przez odgórne zarządzenia, w której każdy miał tylko wykonywać polecenia państwa. Giełda umożliwiła wolny obrót papierami wartościowymi, zwyczajni obywatele mogli od tej pory uczestniczyć w ogromnych inwestycjach, a spółki - zdobywać kapitał na finansowanie rozwoju. 

Na pierwszej sesji było zaledwie pięć spółek: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable i Exbud. Sesje odbywały się raz w tygodniu, a wykresy i statystyki inwestorzy sami rysowali kolorowymi kredkami w zeszytach. Dla porównania, pod koniec roku 2006 na giełdzie warszawskiej notowano prawie trzysta spółek, których papierami można było obracać przez siedem godzin we wszystkie dni powszednie. Notowania, wszelkie możliwe wykresy wraz z różnorodnymi oscylatorami dostępne są bezpłatnie w internecie.
 
KM

Fotografia: obecna siedziba GPW przy ulicy Książęcej w Warszawie, Wikimedia Commons, domena publiczna.