Zobacz wszystkie wydarzenia

21 kwietnia

21 kwietnia 1791 229 LAT TEMU
Uchwalenie przez Sejm Wielki prawa o miastach
Sejm Wielki, zwany także Czteroletnim, obradował od 6 pa ździernika 1788 roku do 29 maja 1792 w Warszawie. Był to pierwszy za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm związany konfederacją, na którym nie obowiązywało liberum veto , a decyzje podejmowano...
21 kwietnia 1936 84 LAT TEMU
Ustawa regulująca sytuację prawną Karaimów w Polsce i utworzenie Karaimskiego Związku Religijnego
Karaimi lub inaczej Karaici to grupa religijno-etniczna, uważająca za swoich przodków Chazarów. Do dziś jest najmniejszą mniejszością narodową w Polsce. Według tradycji, sprowadzić w 1397 r. i osadzić w Trokach miał ich książę Witold. Kazimierz Jagiellończyk nadał im...
21 kwietnia 1945 75 LAT TEMU
Podpisanie polsko-sowieckiego układu o przyjaźni
21 kwietnia 1945 r. podpisano w Moskwie polsko-sowiecki układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy powojennej. W skład delegacji polskiej, która przyjechała do stolicy ZSRS, weszli m.in. Bolesław Bierut, Edward Osóbka-Morawski i Władysław Gomułka. Układ,...
21 kwietnia 1988 32 LAT TEMU
Ostatnia egzekucja skazanego na karę śmierci
Wyrok wykonano przez powieszenie w krakowskim areszcie śledczym przy ul. Montelupich o godzinie 17.30. Dwudziestodziewięcioletni Stanisław Cz. został uznany za winnego gwałtu i brutalnego morderstwa na czterdziestoletniej kobiecie oraz próby zamordowania jej dwóch...