Rada Muzeum Historii Polski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, zarządzeniem z dn. 13 lutego 2020 roku, powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie na kadencję w latach 2020–2024, w następującym składzie:

1) dr hab. Richard Butterwick–Pawlikowski;

2) dr hab. Jolanta Maria Choińska–Mika;

3) prof. dr hab. Andrzej Chwalba;

4) prof. dr hab. Wojciech Fałkowski;

5) Paulina Florjanowicz;

6) dr hab. Dorota Folga–Januszewska;

7) dr Adolf Juzwenko;

8) dr hab. Zdzisław Krasnodębski;

9) prof. dr hab. Krzysztof Jan Mikulski;

10) prof. Alvydas Nikžentaitis;

11) prof. dr hab. Andrzej Nowak;

12) prof. dr hab. Wojciech Stefan Roszkowski;

13) Bronisław Wildstein;

14) Małgorzata Zakrzewska.