Rada Muzeum Historii Polski

Skład Rady Muzeum Historii Polski:
 
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski - Przewodniczący
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - Wiceprzewodniczący
 
prof. Richard Butterwick-Pawlikowski
dr hab. Jolanta Choińska-Mika
prof. dr hab. Andrzej Chwalba
prof. dr hab. Andrzej Friszke
dr Adolf Juzwenko
dr Łukasz Kamiński
Alicja Knast
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
dr hab. Filip Musiał
prof. dr hab. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
dr hab. Paweł Śpiewak
Renata Wiśniewska