Informacje o Muzeum Historii Polski

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje „Solidarności” i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku.


Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną, przyczynia się do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Muzeum jest aktywne w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski, aby jej dzieje i kultura były zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców. Z tego powodu uczestniczy w dialogu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów sąsiedzkich.

Muzeum pragnie pełnić swoją misję w sposób otwarty, promując możliwie najszerszą dostępność dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych w celu wykorzystania ich cyfrowego potencjału.

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Jego budowa była wpisana do priorytetów działań kolejnych rządów RP: Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Status prawny Muzeum Historii Polski w Warszawie reguluje ustawa o muzeach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Najważniejsze daty

 • 2 maja 2006 r. – powołanie Muzeum przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 11 listopada 2008 r. – otwarcie wystawy czasowej „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” w Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawę zwiedziło ponad 50 tys. osób.
 • 11 listopada 2009 r. – otwarcie wystawy „Wojenne rozstania” – poświęconej dramatycznym losom zwykłych Polaków podczas II wojny światowej.
 • 6 grudnia 2009 r. – rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego na projekt stałej siedziby Muzeum Historii Polski pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
 • 15 marca 2011 r. – powstanie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Historii Polski.
 • 21 października 2011 r. – otwarcie interaktywnej wystawy „Droga do jedności. 1945-2004: Komunizm. Solidarność. Unia Europejska” prezentowanej w Brukseli w ramach polskiej prezydencji w UE.
 • 6 grudnia 2011 r. – rozstrzygnięcie Konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy stałej MHP.
 • 2 maja 2012 r. – wernisaż wystawy „Pod wspólnym niebem” na temat I Rzeczypospolitej i jej bogactwa kulturowego.
 • 17 maja 2013 r. – otrzymanie nagrody „Sybilla 2012” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wystawy „Pod wspólnym niebem” za najlepszą wystawę historyczną w 2012 r.
 • 28 września 2013 r. – otwarcie wystawy czasowej „Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413-2013)” w Zamościu. Wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Zamojskim.
 • 6 grudnia 2013 r. – Sejm RP uchwala rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. Muzeum było współinicjatorem tej inicjatywy.
 • 12 grudnia 2013 r. – otrzymanie przez Muzeum tytułu „Ambasadora Kultury Zamościa”.
 • 24 kwietnia 2014 r. – w ramach 100. urodzin Jana Karskiego MHP przygotowało szereg wydarzeń – m.in. video mapping, grę w szachy w zabytkowym tramwaju i spotkanie z Szewachem Weissem.
 • 25 września 2014 r. – otwarcie wystawy czasowej „Londyn – stolica Polski. Emigracja polska 1940-1990" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • 20 listopada 2014 r. – otwarcie przez premier RP Ewę Kopacz i kanclerz Niemiec Angelę Merkel wystawy plenerowej "Odwaga i pojednanie" w Krzyżowej.
 • 25 marca 2015 r. – premier RP Ewa Kopacz spotkała się z przedstawicielami Rady Muzeum Historii Polski oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum. Podczas spotkania zapadła decyzja o budowie Muzeum na Cytadeli Warszawskiej oraz finansowaniu inwestycji przez rząd. Otwarcie budynku MHP jest planowane na 11 listopada 2018 r. – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nowy gmach MHP powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej w zespole muzealnym, do którego należeć będzie już istniejące Muzeum X Pawilonu, budowane Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w całym kompleksie.
 • 10 kwietnia 2015 r. – otwarcie wystawy plenerowej "Smoleńskie portrety" na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
 • 24 września 2015 r. - otwarcie wystawy czasowej "Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Wystawy

Muzeum zrealizowało wiele przedsięwzięć wystawienniczych. Były to m.in.:

 • 2008 – „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” – przekrojowa wystawa poświęcona II Rzeczypospolitej (1918-1939), jej życiu politycznemu, gospodarce, społeczeństwu, architekturze, kulturze zrealizowana w Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawę zwiedziło przeszło 50 tys. osób.
 • 2009 – „Wojenne rozstania” – poświęcona dramatycznym losom zwykłych Polaków podczas II wojny światowej.
 • 2011 – interaktywna wystawa „Droga do jedności. 1945-2004: Komunizm. Solidarność. Unia Europejska” prezentowana w Brukseli w ramach polskiej prezydencji w UE.
 • 2012 – „Pod wspólnym niebem” – wystawa na Zamku Królewskim pokazująca I Rzeczpospolitą wraz z jej bogactwem narodów i kultur. Wystawa pokazywała m.in. atrakcyjne multimedialne mapy języków, narodów i zmieniających się granic RP, rzadkie dokumenty dotyczące unii polsko-litewskiej, miasta i rody szlacheckie Rzeczypospolitej.
 • 2012 – e-wystawy realizowane z Google Cultural Institute: o Janie Karskim, roli „Solidarności” w obaleniu komunizmu i „Rozdzieleni przez historię". Muzeum Historii Polski jako jedna z dwóch placówek w Polsce została zaproszona do tego międzynarodowego projektu.
 • 2013 – „1863. Gra o niepodległość” – wystawa edukacyjna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, pozwalająca uczestnikom wykonywać atrakcyjne zadania przybliżające realia i wiedzę o ziemiach polskich epoki powstania styczniowego.
 • 2014 – otwarcie e-wystawy „Polska droga do wolności w obiektywie Erazma Ciołka” oraz „Witold Pilecki” na platformie Google Cultural Institute.
 • 2015 – otwarcie e-wystawy „Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1948” oraz "Codzienność na Ziemiach Zachodnich (1945-1948)" na platformie Google Cultural Institute.


Działalność edukacyjna i popularyzatorska

Znaczącym elementem działalności MHP są przedsięwzięcia popularyzatorskie. Przykładem są m.in. „Kogo kręci kino historyczne?” – tematyczne przeglądy filmów fabularnych i dokumentalnych poświęconych historii. Każdy seans jest komentowany przez historyków, filmoznawców oraz ludzi filmu podczas specjalnych paneli dyskusyjnych.

Oferta edukacyjna jest skierowana do szkół i rodzin. Zawiera m.in. konkursy szkolne i gry przestrzenne.  Jest to autorski wynalazek, który łączy w sobie elementy wystawy z interaktywnością uczestników.

Co roku 11 listopada organizowana jest przez Muzeum plenerowa impreza „Przystanek Niepodległość”, w ramach której organizowane są fabularne gry przestrzenne, koncerty, gry miejskie, czytanie dzieciom książek przez wybitnych aktorów itp.

Muzeum posiada tematyczne portale internetowe, w tym popularny serwis historyczny – www.dzieje.pl oraz profile na portalach społecznościowych, w tym kanał YouTube, na którym zamieszczane są krótkie filmy edukacyjne poświęcone ważnym wydarzeniom, procesom i postaciom w historii Polski. 


Działalność naukowa

Muzeum organizuje i współorganizuje konferencje naukowe. Do najważniejszych zaliczyć należy konferencję „Spojrzenia w przeszłość” w Jadwisinie w 2007 roku. Stanowiło ona próbę podsumowania historiografii polskiej po przełomie 1989 roku. 

Jednym z ważnych instrumentów realizowanych dla potrzeb środowiska akademickiego jest portal www.polishhistory.pl ułatwiający orientację w życiu środowiska historycznego oraz dostęp do rozmaitych treści i zasobów dostępnych zarówno w Internecie jak i w tradycyjnych instytucjach akademickich i kulturalnych.

Muzeum stworzyło również  BazHum – internetową baza bibliograficzną czasopism humanistycznych. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do bezpłatnego udostępnienia w ramach bazy pełnotekstowych wersji wielu czasopism historycznych i humanistycznych.

Współpraca z zagranicą

Muzeum realizuje program współpracy zagranicznej z innymi muzeami, instytucjami akademickimi oraz edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i Niemczech. Prowadzi również specjalny fundusz stypendialny dla zagranicznych historyków interesujących się historią Polski. Wśród naszych partnerów są m.in. takie instytucje jak Imperial War Museum, Google Cultural Institute, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej.


Jednym z najważniejszych osiągnięć Muzeum w dziedzinie współpracy zagranicznej jest projekt „Jan Karski. Niedokończona misja”. W jego ramach udało się m.in. zrealizować pakiet edukacyjny w języku polskim i angielskim, wystawę mobilną w wersji polskiej (Warszawa, Wrocław, Kielce) i angielskiej (Nowy Jork), a wreszcie zainicjować skuteczną akcję na rzecz pośmiertnego nadania Karskiemu amerykańskiego medalu wolności przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę.

Patriotyzm Jutra

Od 2009 roku Muzeum udziela granty na projekty organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. W ramach tego programu do tej pory udzielono dofinansowania ok. 650 podmiotom na łączną kwotę 12 mln złotych.