Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie

Muzeum Historii Polski udostępniło pełen Dziennik Ustaw RP na uchodźstwie: od 31 października 1939 r. aż do ostatniego numeru z 22 grudnia 1990 r. (wraz z późniejszymi materiałami uzupełniającymi). Jest to świadectwo żywotności polskiej państwowości w Londynie przez cały okres funkcjonowania Polski Ludowej. Dzięki formie elektronicznej teksty te mają możliwość dotarcia do wszystkich zainteresowanych nimi osób.


Po klęsce we wrześniu 1939 roku prezydent Ignacy Mościcki z rządem i Naczelnym Wodzem zostali internowani w Rumunii. Konstytucja umożliwiła legalne przekazanie władzy bez konieczności przeprowadzania wyborów. Dzięki tej możliwości został powołany Rząd RP na uchodźstwie.
Najpierw znajdował się we Francji, a od czerwca 1940 r. w Wielkiej Brytanii. W 1990 r. Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, przekazał insygnia Lechowi Wałęsie, pierwszemu po wojnie prezydentowi wybranemu przez Polaków w wolnych wyborach.

Symbolem ciągłości władzy był Dziennik Ustaw RP, urzędowa publikacja stanowiąca oficjalne źródło obowiązującego prawa. W 1995 r. nakładem wydawnictwa KOPIA ukazał się tom pod redakcją naukową Andrzeja Krzysztofa Kunerta „Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939-1945”. Dzięki niemu akty prawne wydawane przez polskie władze emigracyjne z czasów II wojny światowej stały się dostępne w polskich bibliotekach... Teraz, dzięki MHP, archiwum jest dostępne także w formie cyfrowej.


2010-12-08