Wyniki programu „Patriotyzm Jutra”. Edycja 2023

Muzeum Historii Polski po raz piętnasty przyznało dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Program wspiera fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea regionalne z całej Polski, skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury.


Spośród 778 nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący w trybie konkursowym zdecydował o przyznaniu dofinansowań na realizację 134 zadań na łączną kwotę blisko 3,9 mln złotych.

Dofinansowaniami w wysokości od 5 tys. do 55 tys. złotych wsparto realizację różnorodnych działań edukacyjno-animacyjnych, popularnonaukowych czy upamiętniających lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne.

Wśród złożonych wniosków są warsztaty, spacery historyczne, wystawy czasowe, gry terenowe, wywiady i spotkania ze świadkami historii, spektakle, działania artystyczne i edukacyjne, kampanie i akcje społeczne, a także portale internetowe promujące historię. Są to zarówno projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość, gminę czy województwo, jak i działania ogólnopolskie.

Program „Patriotyzm Jutra” wspiera cenne inicjatywy, popularyzuje historię Polski w sposób nieszablonowy, wykorzystuje współczesne media jako środki przekazu. Projekty odznaczają się nowatorskim podejściem do tematu patriotyzmu, aktywują uczestników i lokalne społeczności. W realizację zadań zaangażowani są specjaliści, pasjonaci historii oraz doświadczeni animatorzy.

Poniżej publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie, listę wniosków niedofinansowanych oraz listę wniosków zawierających błędy formalne.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program dotacyjny realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego operatorem od 2009 roku jest Muzeum Historii Polski. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także tej lokalnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich i spółdzielnie socjalne.

Odwołania

Wnioskodawcy, których zadania uzyskały ocenę końcową od 50 do 79,5 pkt, ale nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą skorzystać z procedury odwoławczej. Odwołanie należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu Witkac.pl w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

Jedynie wnioski kwalifikujące się do odwołania będą miały aktywną zakładkę „Odwołanie” na koncie Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia odwołania w wersji papierowej nie jest wymagane.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją: Instrukcja złożenia odwołania

 

Informacji dotyczących Programu udzielają koordynatorki:

Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Agnieszka Piątkowska, e-mail: agnieszka.piatkowska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 10

2023-04-24