Ruszyła XV edycja programu PATRIOTYZM JUTRA

Ogłaszamy nabór do programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2023!


Szanowni Państwo,

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm jutra” - edycja 2023, który ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć  zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do  lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zapraszamy samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, jak i wzorem wniosku, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu przygotowanie aplikacji.

UWAGA!

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną w systemie Witkac: www.witkac.pl

Wnioski należy składać do 27 lutego 2023 roku do godziny 23:59.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

 Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2022 rozdysponowano 40 mln złotych i dofinansowano ponad 1500 projektów. Zgłoszono blisko 12 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 117 zadań. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono bardzo różnorodnym dziedzinom historii: politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego.

 

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:

Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Agnieszka Piątkowska, e-mail: agnieszka.piatkowska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 10

Życzymy Państwu powodzenia i zapraszamy do współpracy!

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK WZÓR

REGULAMIN edycji PJ 2023

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6 pdf

Załącznik 6 word

Klauzula informacyjna PJ 2023

2023-01-27