W czasach konstytucji

3 maja 1791 r. Sejm Rzeczypospolitej po czteroletnich obradach uchwalił Ustawę Rządową. Głęboka reforma państwa zaczęła się już po I rozbiorze 1772 r. a jej uwieńczeniem była pierwsza w Europie konstytucja – od daty uchwalenia zwana Konstytucją 3 maja.
 
Proponujemy Wam aktywność dzięki której poznacie najważniejsze wydarzenia z historii Polski tamtej epoki.

KONSTYTUCYJNE FOTOSTORY PDF DO POBRANIA

2020-04-30