Kto był kim na królewskim dworze – kolorowanki

W otoczeniu władcy nie brakowało ważnych urzędników, którzy wspierali króla i organizowali życie dworu. Dworem zarządzał marszałek, a kancelarią, w której przygotowywano państwowe dokumenty, kierował kanclerz. On też zajmował się polityką zagraniczną króla. Nad majątkiem państwa czuwał podskarbi, który pilnował także wpłat i wypłat oraz nadzorował skarbiec.

Inny charakter miały urzędy wojewody i kasztelana. Wojewoda był tym, który wojsko wodził, czyli dowodził wojskiem w zastępstwie króla. A kasztelan był urzędnikiem lokalnym, jego podstawowym zadaniem była obrona grodu i pilnowanie porządku na swoim terenie czyli kasztelanii.

O bezpieczeństwo króla dbali rycerze, a królową obsługiwały damy dworu.

Nad damami pieczę sprawowała ochmistrzyni – był to jedyny urząd, który na dworze mogła objąć kobieta. Natomiast ochmistrz zarządzał bezpośrednio służbą, był opiekunem i wychowawcą dzieci.

O życie duchowe władcy i jego rodziny troszczyli się księża i mnisi, którzy bardzo często pełnili ważne funkcje w kancelarii królewskiej.

Oprócz urzędników dworskich ważną rolę spełniali ci, bez których nie byłoby na dworze podstawowych artykułów. Piekarze dostarczali chleb, garncarze naczynia, tkacze tkaniny, a piwowarzy dbali o to, by było co nalewać do dzbana na stole.

 

Pokoloruj obrazki przedstawiające królewskich urzędników i osoby pracujące dla króla. Do dzieła!

Ilustracje rysowała Ola Komuda.

2020-03-17