Konferencja międzynarodowa "Wojna i książka"

W dniach 13-15 listopada br. w Pałacu Działyńskich oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbędzie się Konferencja „Wojna i Książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”. Jednym z jej organizatorów jest Muzeum Historii Polski.


80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest okazją do zorganizowania pierwszej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji, której tematyka będzie się koncentrować wokół problematyki bibliotek, księgozbiorów, kultury, wydawnictw i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.


Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np.  potopu szwedzkiego) i  czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Pośród zagadnień poruszanych podczas konferencji znajdą się m.in. dezorganizacja środowisk twórców, pośredników i odbiorców, budynki  bibliotek w czasie wojen i konfliktów zbrojnych, ich odbudowa oraz rekonstrukcja, a także zabezpieczanie i ochrona księgozbiorów oraz dóbr kultury podczas wojny. Uczestnicy spotkań zastanowią się również nad takimi aspektami, jak likwidacja skutków strat kulturalnych poniesionych w wyniku konfliktu zbrojnego i politycznego czy też współpraca między bibliotekami przy opracowaniu i udostępnianiu księgozbiorów, które uległy rozproszeniu i dyslokacji.

Szczegółowy program konferencji dostępny TUTAJ, a także na stronie internetowej konferencji: http://www.wojnaiksiazka.pl/wp-content/uploads/Program_konferencji_WiK_POLSKI.pdf

W Radzie naukowej konferencji zasiada dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, a paneliści reprezentują różnorodne instytucje i uczelnie polskie i zagraniczne, takie jak Uniwersytet Wrocławski, Narodowy Instytut Ossolińskich, Polską Akademię Naukową oraz Uniwersytet im. Humboldtów w Berlinie, University of Illinois czy British Library.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP.

Organizatorzy konferencji: Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Historii Polski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PAN Biblioteka Kórnicka, Polski Komitet Błękitnej Tarczy. 


Partnerami konferencji są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Miejsce: Sala Czerwona, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78 w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Czytelnia komiksów i gazet NOVA, parter

2019-10-25