Polityka prywatności

Informacje wstępne
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) Muzeum Historii Polski w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: daneosobowe@muzhp.pl.

Przetwarzanie danych
W żadnym wypadku i pod żadnym pozorem nie będziemy sprzedawali i udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Twój adres e-mail
Aby otrzymywać newsletter niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail. Adres ten, po weryfikacji, zostanie dopisany automatycznie do bazy danych subskrybentów.

Dane zbierane automatycznie – cookies
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, dane regionalne (państwo, miasto, region), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Jeżeli zapisałeś się na newsletter, uznajemy, że wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane o każdym użytkowniku.

Zmiana danych
Jeśli chcesz zmienić swój adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter, musisz wypisać się z naszej bazy danych używając linka który otrzymujesz z każdym newsletterem i zapisać się ponownie, podając swój nowy adres e-mail.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, by przeciwdziałać możliwości nieautoryzowanego dostępu do nich lub ich ujawnienia, wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu ochrony
i zabezpieczenia tych informacji.

Cele i podstawa przetwarzania
Muzeum Historii Polski w Warszawie przetwarza Twoje dane osobowe w niżej podanych celach oraz na niżej podanych podstawach:Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych osobowych będzie zgodny z okresem udzielenia zgody na przetwarzanie danych oraz z okresem dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Przysługujące prawa
Dysponujesz następującymi prawami w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
•    prawem żądania dostępu do Twoich danych dotyczących (art. 15 Rozporządzenia),
•    prawem żądania sprostowania Twoich danych dotyczących art. 16 Rozporządzenia),
•    prawem żądania usunięcia Twoich danych dotyczących (art. 17 Rozporządzenia),
•    prawem żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych dotyczących (art. 18 Rozporządzenia),
•    prawem wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dotyczących (art. 21 Rozporządzenia),
•    prawem do przenoszenia Twoich danych dotyczących (art. 20 Rozporządzenia),
•    prawem do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia).

Ponadto masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez Muzeum Historii Polski Twoich danych dokonanego jeszcze przed cofnięciem zgody.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: daneosobowe@muzhp.pl.

2018-09-11