Zgłoś uczestnictwo w konferencji "Wojna i książka"

Przyjmowane są zgłoszenia do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 13-15 listopada br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Konferencja nosi  tytuł  „Wojna i Książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”. Jednym z jej organizatorów jest Muzeum Historii Polski.


Nadchodząca 80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest okazją do zorganizowania pierwszej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji, której tematyka będzie się koncentrować wokół problematyki bibliotek, księgozbiorów, kultury, wydawnictw i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką.

Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np.  potopu szwedzkiego) i  czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku).

Aby bezpłatnie uczestniczyć w obradach konferencji wystarczy wypełnić odpowiedni „Formularz dla osób nie wygłaszających referatu” TUTAJ, który znajduje się także na stronie internetowej konferencji: http://www.wojnaiksiazka.pl/zgloszenia/. Należy go wysłać na adres: konferencja@bracz.edu.pl

Organizatorzy konferencji: Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Historii Polski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PAN Biblioteka Kórnicka.

Partnerami konferencji są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.2019-07-24