Niepodległa!

Spotkania z przedszkolakami pod hasłem „Co to jest niepodległość?”, dla młodzieży „Wygrany mecz – o klubach sportowych i ich roli w odzyskaniu niepodległości”, przedstawienie teatralne „Bohaterski miś”, a także warsztaty, pokazy filmowe, spacery oraz inne atrakcyjne propozycje, które MHP przygotowało dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.


PRZEDSZKOLA

Co to jest niepodległość? – 30-minutowe spotkanie, w trakcie którego podczas rozmowy przybliżamy najmłodszym znaczenie słowa niepodległość, opowiadamy o zaborach i wreszcie o tym dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości. / WSZYSTKIE TERMINY ZAJĘĆ NA ROK 2018/2019 ZAREZERWOWANE!

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Kl. I-III

Niepodległa! – warsztaty o podstawowych zagadnieniach na temat zaborów i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Kl. IV-V

Jak Polska odzyskała niepodległość?  - warsztaty z cyklu „Co historyk ma wspólnego z detektywem?”
Uczniowie będą mieli szansę spojrzeć na proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę z perspektywy życia  lokalnej społeczności.  Ważną rolę w tym zadaniu odegrają  przedmioty, dokumenty i inne materiały źródłowe, które pomogą uczestnikom zajęć dowiedzieć się przed jakimi  problemami i wyzwaniami stanęli mieszkańcy odrodzonego kraju.

Bohaterowie niepodległości

Na warsztatach uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie: komu zawdzięczamy niepodległość - politykom, żołnierzom, dyplomatom, działaczom społecznym czy może anonimowym obywatelom?

11 listopada 1918 r.

Warsztaty o podstawowych zagadnieniach na temat zaborów oraz odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Kl. VI-VIII

Przystanek Niepodległość

Lekcja z wykorzystaniem filmu "Przystanek Niepodległość" prezentującego najważniejsze problemy pierwszych miesięcy niepodległości. Lekcję uzupełnia warsztat ze źródłem historycznym - analizą fragmentów pierwszych dokumentów polskich władz państwowych.

Świętujemy niepodległość! O historii święta niepodległości

Na warsztatach uczniowie, na podstawie gazet z epoki, odtworzą historię święta niepodległości. Dowiedzą się, kto i kiedy przyczynił się do wpisania daty 11 listopada do kalendarza świąt narodowych.

Bohaterowie niepodległości

Na lekcji szukamy odpowiedzi na pytanie: komu zawdzięczamy niepodległość - politykom, żołnierzom, dyplomatom, działaczom społecznym czy może anonimowym obywatelom?  

Kto za tym stał? – o organizacjach społecznych

Jakie stowarzyszenia działały na polskich ziemiach u progu odzyskania przez Polskę niepodległości? Jaka była ich rola? Jakie zadania realizowały? Warsztaty źródłowe podczas których uczniowie, pracując z materiałami z epoki  znajdą odpowiedzi na powyższe pytania. W grupach stworzą profil członka/ członkini organizacji występujących w Polsce w 1918 roku.

Życie codzienne na progu odzyskania niepodległości

W czasie spotkania, wychodząc od pokazania zniszczeń kraju spowodowanych działaniami wojennymi, a także skutków studwudziestotrzyletniej niewoli i podziału omówimy trudy życia codziennego. Nie skupimy się jednak tylko na kłopotach aprowizacyjnych i mieszkaniowych, ale  wraz z uczniami postaramy się ustalić  zadania, które stały przed obywatelami odrodzonego państwa.

Wygrany mecz – o klubach sportowych i ich roli w odzyskaniu niepodległości

Kiedy powstały kluby sportowe? Jakie dyscypliny sportowe były popularne u progu wolnej Polski? Jaka była rola organizacji sportowych w procesie odzyskiwania niepodległości? – to niektóre z pytań, na które uczniowie znajdą odpowiedzi w czasie spotkania. Warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych (pamiętników, dokumentów, fotografii).


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Różne armie, wspólna sprawa

Spotkanie w trakcie którego uczniowie poznają  sytuację Polaków w czasie I wojny światowej – życie w różnych, a co najważniejsze skonfliktowanych ze sobą państwach, poznają formacje wojskowe, do których Polacy byli wcielani (armie zaborcze) czy też wstępowali na ochotnika (Legiony, Armia Hallera, Korpus Dowbora-Muśnickiego itp.) Będziemy, na podstawie  pamiętników, towarzyszyć Polakom walczącym na różnych frontach. Warsztaty źródłowe pozwolą zobaczyć, że liczne drogi prowadzą do Niepodległej; że najważniejsze jest uznanie tego samego celu.

Świętujemy niepodległość!

Na warsztatach uczniowie, na podstawie gazet z epoki, odtworzą historię święta niepodległości. Dowiedzą się, kto i kiedy przyczynił się do wpisania daty 11 listopada do kalendarza świąt narodowych.

Z trzech jedna – budowanie nowego państwa

Czy można szybko i skutecznie połączyć trzy różne organizmy państwowe w stabilne państwo? Jakie wyzwania stały przed Niepodległą? Lekcja jest próbą znalezienia odpowiedzi te pytania.

Granice Niepodległej

Uczniowie poznają koncepcje granic państwa polskiego i skonfrontują je z rzeczywistością. Zapoznają się z wydarzeniami, które miały wpływ na ostateczny kształt granic II RP.

Kto za tym stał? – o organizacjach społecznych

Jakie stowarzyszenia działały na polskich ziemiach u progu odzyskania przez Polskę niepodległości? Jaka była ich rola? Jakie zadania realizowały? Warsztaty źródłowe podczas których uczniowie, pracując z materiałami z epoki  znajdą odpowiedzi na powyższe pytania. W grupach stworzą profil członka/ członkini organizacji występujących w Polsce w 1918 roku.

Życie codzienne na progu odzyskania niepodległości

W czasie spotkania, wychodząc od pokazania zniszczeń kraju spowodowanych działaniami wojennymi, a także skutków studwudziestotrzyletniej niewoli i podziału omówimy trudy życia codziennego. Nie skupimy się jednak tylko na kłopotach aprowizacyjnych i mieszkaniowych, ale  wraz z uczniami postaramy się ustalić  zadania, które stały przed obywatelami odrodzonego państwa.

Wygrany mecz – o klubach sportowych i ich roli w odzyskaniu niepodległości

Kiedy powstały kluby sportowe? Jakie dyscypliny sportowe były popularne u progu wolnej Polski? Jaka była rola organizacji sportowych w procesie odzyskiwania niepodległości? – to niektóre z pytań, na które uczniowie znajdą odpowiedzi w czasie spotkania. Warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych (pamiętników, dokumentów, fotografii).

Świadectwa tamtych dni – odzyskanie niepodległości w dziennikach i pamiętnikach

Opis wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości można spotkać w wielu dziennikach i pamiętnikach. Jak zostały zapamiętane te dni? Jakie emocje towarzyszyły piszącym? Uczniowie, poznając różnorodne teksty, będą mogli znaleźć odpowiedzi na postawione wyżej pytania oraz poznać różnice między dziennikiem a pamiętnikiem. Lekcja z pogranicza języka polskiego i historii.

Lekcje z przedstawieniem

Bohaterski miś

Przedstawienie na podstawie książki Bronisławy Ostrowskiej o tym samym tytule. Jej głównym bohaterem jest miś pluszowy, a jego historia zaczyna się we lwowskiej szwalni, w 1910 r. Miś przeżywa burzliwe koleje losu w czasie I wojny światowej.  Co go spotkało? Gdzie trafił podczas wojennej zawieruchy? Komu przyniósł szczęście?
Dzięki opowieści o losach głównego bohatera uczniowie poznają wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Spacery

Śladami 11 listopada

Spacer po Śródmieściu po miejscach, które były świadkami wydarzeń w listopadzie 1918 r. Gdzie zatrzymał się Piłsudski? Co się działo na Uniwersytecie? Kto witał Piłsudskiego? Udział w spacerze pozwoli na znalezienie odpowiedzi na te pytania.

Niepodległościowy Żoliborz

Dwudziestolecie międzywojenne to intensywny czas dla Żoliborza -  formuje się kształt dzielnicy, powstają osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Znajdziemy tu bardzo dużo miejsc, tablic, ulic, które nie odwołują się bezpośrednio do wydarzeń z 11 listopada. Układają się one  jednak w ciekawą opowieść o odzyskaniu przez Polskę niepodległości i procesie kształtowania granic.

Kobiety Niepodległej

Spacer po śródmieściu Warszawy śladami miejsc i kobiet, które odcisnęły swój ślad w życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym odrodzonej Polski. Opowieść o losach m.in. posłanki Gabrieli Balickiej, fotografki Zofii Chomętowskiej, poetki Kazimiery Iłłakowiczówny czy właścicielki wydawnictwa Janiny Mortkowiczowej są pretekstem do przyjrzenia się sytuacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym.

ZAPISY NA LEKCJE

Lekcje odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski:
ul. Mokotowska 33/35, Warszawa

Lekcje trwają od 60 do 90 minut.

Koszt lekcji/spacerów – 80 zł

Koszt lekcji z przedstawieniem – 18 zł/osoba przy minimalnej liczbie 30 uczniów.

Koszt warsztatów przedszkolnych – 1 zł/przedszkolak.

Lekcję muzealną należy zamówić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: oferta.edu@muzhp.pl

Tel. kontaktowy: (22) 211 90 49; (22) 211 90 47; (22) 211 90 08

 

OFERTA EDUKACYJNA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI PDF DO POBRANIA

 

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin lekcji.

2018-04-10