Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja”

Warszawa, 14–15 czerwca 2018 r.


Celem konferencji, organizowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Historii Chicago, Muzeum Polskim w Ameryce oraz Uniwersytetem Loyola w Chicago, jest pokazanie doświadczenia polskich imigrantów przybywających do Chicago i mieszkających w tym mieście. Interesuje nas okres ponad 150 lat historii Polonii w „wietrznym mieście”.

Pokazane zostaną z jednej strony doświadczenia i praktyki związane z integracją w środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Interesują nas różne strategie dotyczące zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską rzeczywistością różnych pokoleń emigracji, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności. Konferencja da możliwość spojrzenia na doświadczenie wielu pokoleń imigrantów, którzy przyczyniali się do rozwoju miasta i kształtowali jego tożsamość.

Będzie okazją do przedstawienia historii i podkreślenia znaczenia polskich imigrantów w Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła, pozwoli także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych Polaków i do „starej” Ojczyzny.

Konferencja ma na celu ukazanie doświadczeń społeczności imigrantów i problemów w pogodzeniu polskiej tożsamości i integrowania się ze społecznością Chicago i społeczeństwem amerykańskim. Kiedy i w jaki sposób Polak  zaczyna uważać się / być uważany za Amerykanina lub mieszkańca Chicago i jak się to zmieniało z biegiem czasu? Czy traktował bycie Polakiem i Amerykaninem za komplementarne czy wykluczające się tożsamości? Wreszcie, celem konferencji jest zbadanie, jak większa mobilność Polaków  po roku 1989 zmieniła doświadczenia imigrantów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w charakterze słuchaczy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady konferencji będą prowadzone w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Dodatkowe pytania należy kierować do: aleksandra.rodziewicz@muzhp.pl

PROGRAM

14 czerwca (czwartek)

Otwarcie konferencji

Robert Kostro (Muzeum Historii Polski), Russel Lewis (Chicago History Museum) – Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta (wspólny projekt Muzeum Historii Polski i Muzeum Historii Chicago)

Wykład wprowadzający
Prof. Dominik Pacyga (emerytowany profesor History Columbia College, Chicago) – Zarys dziejów Polonii w Chicago

Sesja I

 • Dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Polonia wobec tożsamości młodzieży polskiej w Chicago przełomu XIX i XX wieku – przykład Organizacji Macierz Polska w Ameryce
 • Dr hab. Andrzej Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski) – Szkoła polska w Chicago jej historyczne funkcje, znaczenie i perspektywy na przyszłość
 • Prof. Bożena Nowicka-McLees (Program Studies Polskich, Loyola University Chicago) – Polonistyka na uczelniach w Chicago
 • Maria Zakrzewska (emerytowana bibliotekarka Chicagowskiej Biblioteki Publicznej) – Chicagowska Biblioteka Publiczna w służbie Polonii


Sesja II

 • Prof. Dominik Pacyga (emerytowany profesor, History Columbia College, Chicago) – Przestępczość nieletnich, Polonia a Szkoła Chicagowska (w socjologii)
 • Dr Marcin Szerle (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa) – Chicago oczami imigrantów z ziem polskich. Obraz miasta i jego mieszkańców utrwalony we wspomnieniach
 • Prof. Dorota Praszałowicz, (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński) – Dezorganizacja, czy reorganizacja społeczna? Więź społeczna w polonijnych skupiskach Chicago


Sesja III

 • Prof. dr hab. Adam Walaszek (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński) – Życie codzienne w Back of the Yard w roku 1905
 • Dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim) – Czy polscy emigranci powinni strajkować? “Dziennik Chicagoski” i protest pracowniczy w latach 90. XIX wieku
 • Dr nauk medycznych Magdalena Grassmann (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – Polska społeczność medyczna w Chicago. Historia i współczesność


Sesja IV

 • Dr Marcin Borys (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) – Kształtowanie się sieci polskich parafii etnicznych w Chicago do końca XIX wieku
 • Maciej Zaborski (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski) – Polskie doświadczenia imigranta. Ksiądz Antoni Kozłowski i powstanie Kościoła Polskokatolickiego w Chicago
 • Dr Paweł Sieradzki (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Chicago w 1926 r. i jego polscy uczestnicy
 • Dr Anna Kołodziejska (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – Spotkania arcybiskupa Wojtyły a później papieża Jana Pawła II z Polakami w Chicago

15 czerwca (piątek)

Sesja V

 • Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych, Warszawa) – Koło byłych Żołnierzy AK w Chicago
 • Dr hab. Prof. KUL Sławomir Łukasiewicz (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, Instytut Europeistyki KUL) – Żołnierze, politycy i federaliści – próby działalności politycznej polskiej emigracji powojennej w Chicago lat 50. XX wieku
 • Mary Patrice Erdmans (Case Western Reserve University) – Kontrowersyjny wybór Edwarda Moskala na prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej w 1988 r.
 • Dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi) – Polonia chicagowska w polityce PRL 1955–1989

Sesja VI

 • Dr Sylwia Kuźma-Markowska (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski) – Polki w międzywojennym Chicago: przemiany w sferze życia rodzinnego i intymnego
 • Dr Anitta Maksymowicz (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Agnieszka Wisła – organizatorka, działaczka, społeczniczka z Chicago
 • Monika Nowak (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński) – Dama w niebieskich rękawiczkach. Maria Lilien-Czarnecka (1900–1998) – stypendystka Franka Lloyda Wrighta


Sesja VII

 • Joanna Dobrowolska (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX w., Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) – Polska i Polacy na Światowej Wystawie Kolumbijskiej w Chicago
 • Karolina Skalska (Biblioteka Narodowa, Warszawa) – Działalność polonijnych firm fonograficznych w Chicago drugiej połowy XX wieku na podstawie katalogu nagrań dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce
 • Jakub Osiński (Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Chicago Wierzyńskiego


Sesja VIII

 • Prof. Michał Kopczyński (Muzeum Historii Polski / Uniwersytet Warszawski) / Szymon Antosik (Uniwersytet Warszawski) – Chicagowscy ochotnicy do Armii Polskiej we Francji: analiza antropometryczna
 • Dr hab. Monika Gabryś-Sławińska (Muzeum Lubelskie w Lublinie, Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej) – Ameryka na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918–1928 – casus Chicago
 • Dr hab. Anna Horolets (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego) – Amerykańskie podróże turystyczne polskich migrantów mieszkających w Chicago


Sesja IX

 • Antoinette Trela (były skarbnik Związku Kobiet w Ameryce) / Lidia Rozmus (redaktor „Głosu Polek”, pisma Związku Kobiet w Ameryce) – Dzieje Związku Kobiet w Ameryce
 • Marianne Ryan (Dyrektor Biblioteki, Loyola University, Chicago) / Nancy Freeman (Dyrektor Archiwum Związku Kobiet w Ameryce, Chicago) – Wspólne projekty Biblioteki Loyola University i Archiwum Związku Kobiet w Ameryce
 • „Kobiety ze szlachetnym celem” – film dokumentarny na temat Związku Kobiet w Ameryce w reżyserii Jana M. Zamorskiego

 

 

Fot. MHP/Małgorzata Kowalczyk

2018-03-19