Sympozjum o historii XX wieku w Paryżu

Rozpoczęła się rejestracja uczestników 8. Sympozjum Pamięć Europy, które co roku w innym europejskim mieście gromadzi przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku. Sympozjum pod hasłem „The Making and Re-Making of Europe: 1919-2019”, którego Muzeum Historii Polski jest partnerem, odbędzie się w dniach 27-29 maja na Sorbonie w Paryżu.


Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie konsekwencjom zmian politycznych, które przekształcały europejski ład w XX wieku oraz ich wpływie na różne sfery życia. Przez trzy dni międzynarodowe grono naukowców i praktyków dyskutować będzie na temat kluczowych wydarzeń i procesów, które były sankcjonowane przez międzynarodowe układy polityczne i w różnych momentach minionego stulecia nadawały nowy kształt Europie. Wśród omawianych tematów nie zabraknie postanowień konferencji pokojowej w Paryżu, traktatów i ustaleń po II wojnie światowej oraz upadku reżimów komunistycznych.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. prof. Jay Winter, prof. Richard Overy, prof. Chantal Delsol i prof. Andrzej Nowak.


Doroczne Sympozjum ma na celu inicjowanie i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniem europejskiej historii XX wieku. Jego idea wyrosła z przekonania o potrzebie dialogu na temat wydarzeń ubiegłego wieku z uwzględnieniem różnych narracji, wrażliwości, doświadczeń i istniejących interpretacji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są przedstawicieli muzeów i miejsc pamięci, pracownicy instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się historią XX wieku. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział zarówno w panelach dyskusyjnych, jak i sesjach networkingowych, w czasie których będzie możliwość prezentacji instytucji bądź projektu. W programie znalazły się  również wizyty w muzeach i miejscach pamięci, takich jak Dom paryskiej „Kultury” w Maison-Laffitte, Mémorial de la Shoah czy Muzeum Armii.

Cykl Sympozjów „Pamięć Europy” został zainaugurowany we wrześniu 2012 r. w Gdańsku. Kolejne edycje miały miejsce w Berlinie, Pradze, Wiedniu, Budapeszcie, Brukseli i Bukareszcie.


Więcej informacji, ramowy program wydarzenia i formularz rejestracyjny dla uczestników dostępne są pod adresem: enrs.eu/symposium2019


Rejestracja uczestników potrwa do 22 maja. Organizatorzy oferują wybranym osobom zakwaterowanie oraz możliwość częściowej refundacji kosztów podróży (osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o rejestrację do 30 kwietnia).


Organizator: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
 
Partner główny: Europejskie Centrum Socjologii i Nauk Politycznych, Francja

Partnerzy lokalni: Memorial de la Shoah, Francja, Dom paryskiej „Kultury” w Maison-Laffitte, Francja

Pozostali partnerzy: Muzeum Historii Polski (MHP), Polska; Instytut Historii Współczesnej (USD), Republika Czeska; Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej (BKGE), Niemcy; Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią, Niemcy;  Europejskie Obserwatorium Pamięci (EUROM), Hiszpania ; Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Hiszpania;  Europejskie Centrum Solidarności (ECS), Polska; Komitet Narodowej Pamięci (NEB), Węgry.

Sympozjum „Pamięć Europy” w Paryżu jest współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

2019-02-28