Otwarte śniadanie w sieci

17 marca w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się cyfrowa konferencja pt. „Otwarte śniadanie w sieci” poświęcona nowoczesnej i otwartej edukacji. Webinar, czyli seminarium online, organizowany jest w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji 2018. Muzeum Historii Polski jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.


Tydzień Otwartej Edukacji to globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy. Muzeum Historii Polski, jako państwowa instytucja kultury, także włącza się w te działania, żeby umożliwić maksymalnie szerokiej grupie odbiorców korzystanie z opracowanych przez Muzeum materiałów edukacyjnych oraz innych zasobów wiedzy – artykułów, narzędzi badań naukowych i publikacji.

W ramach tegorocznej edycji siedmiu ekspertów będzie rozmawiać między innymi o otwartych i edukacyjnych wideo, dostępności, nauce obywatelskiej, mediach społecznościowych w szkole oraz flipped classroom, czyli odwróconej klasie, w ramach której uczniowie uczą się w domu z materiałów multimedialnych przygotowanych przez prowadzącego (np. nagranej prezentacji, podcastu, ebook etc.) a na zajęciach praktycznych w szkole, uzyskują od nauczyciela odpowiedzi na wszystkie pytania.

Podczas konferencji wystąpią: Marta Florkiewicz-Borkowska (nauczycielka roku 2017, która uczy niemieckiego i prowadzi zajęcia arteterapeutyczne), Przemysław Staroń (nauczyciel etyki i snapchatu), Mikołaj Rotnicki (ekspert dostępności), Monika Koblak (nauczycielka i popularyzatorka nauki obywatelskiej), Gabriela Siercińska-Dec z Muzeum Historii Polski (która opowie o cyfrowych zasobach do nauki historii) oraz zespół Pi-stacja Matematyka (o odwróconej klasie i wideo na lekcjach matematyki). Będzie też gość z zagranicy, Christer Gundarsen, który będzie mówił o tworzeniu wielojęzycznych, otwartych zasobów edukacyjnych.

Konferencja jest bezpłatna, ale liczba miejsc podczas webinarium jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy: http://bit.ly/otwieramy

Organizatorzy: Muzeum Historii Polski, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Otwarte, Superbelfrzy, Otwarte Zasoby, Centrum Cyfrowe, Fundacja Szkoła z Klasą, Koalicja Otwartej Edukacji.

2018-02-23