Datner o zbrodniach hitlerowskich na Żydach zbiegłych z gett

Szymon Datner
Zbrodnie hitlerowskie na Żydach zbiegłych z gett

Sytuacja polskich Żydów na terytorium Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy była przedmiotem wielu badań naukowych i interpretacji.

Jednym z podstawowych tekstów, do których odwołują się badacze, jest artykuł Szymona Datnera „Zbrodnie hitlerowskie na Żydach zbiegłych z gett”.

Szymon Datner (1902-89) był polskim historykiem pochodzenia żydowskiego, ocalałym z Zagłady w Białymstoku i w czasie wojny uczestniczył w żydowskim ruchu oporu. W okresie 1944-46 kierował biurem Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Białymstoku. Przez wiele lat był jednym z czołowych badaczy Żydowskiego Instytutu Historycznego i ekspertem Głównej Komisji do Badań Zbrodni Hitlerowskich (obecnie w strukturach IPN – Główna Komisja do Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu).

Oryginalny tekst został opublikowany w roku 1970 w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 75.

Artykuł dostępny tutaj: https://cbj.jhi.pl/documents/765183/8/

2018-02-21