Pamiętniki (cz. I–II). Ignacy Daszyński

VI tom serii MHP „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki”. O Daszyńskim Maria Dąbrowska napisała, że „żył i działał przez magię słowa”. To właśnie słowo odegrało wyjątkową rolę w tworzeniu się ruchu socjalistycznego.


Ignacy Daszyński słynął jako charyzmatyczny mówca. Lektura jego Pamiętników przekonuje, że niemal równie dobrze, jak żywym słowem, przywódca polskich socjalistów operował piórem. Swoje wspomnienia pisał tak, jak przemawiał: w sposób klarowny i uporządkowany, a jednocześnie z pasją, nie stroniąc od złośliwej aluzji czy ironicznego komentarza pod adresem ideowych oponentów.

Wiece, przemówienia, ulotki i broszury miały swoją wagę w procesie politycznego włączenia warstw ludowych w obręb wspólnoty narodowej i uznania ich praw do współdecydowania o  losie tej wspólnoty.

Daszyński jest postacią szczególnie zasłużoną dla tych zmagań, Pamiętniki zaś są ich interesującym świadectwem. Początkowe fragmenty tekstu, poświęcone latom młodzieńczym, pozwalają najlepiej poznać Daszyńskiego od strony prywatnej; w dalszej narracji doświadczenia jednostki przesuwają się na drugi plan, stają się punktem wyjścia do opowieści o postępach galicyjskiej socjaldemokracji, a później – o dziejach całego obozu lewicy niepodległościowej. Opowieść tę kończy relacja z pamiętnych listopadowych dni 1918 roku.

Pamiętniki to znakomite dokumenty dla historyka, ale trzeba ich bardzo krytycznie używać. Na szczęście nie zamierzam stwarzać dokumentu historycznego, a chcę raczej zadośćuczynić potrzebie serca, aby z tysiącami robotników polskich podzielić się wspomnieniami bojów nie tak dawnych, a jednak już dawnych, bojów toczonych z fanatyzmem pionierów, rąbiących drogę w skalistej opoce. [...] Na próżno czytelnik szukać będzie w tej książce wspomnień z mego prywatnego życia. Nie ukrywam ich, bo nie mam czego ukrywać, bo moje życie prywatne znikało po prostu wobec życia politycznego. Byłem cząstką – choć drobną – tej »siły fatalnej«, co ze zjadaczy chleba robiła nie aniołów wprawdzie, ale ożywionych, działających członków swej klasy i swego narodu. To cała treść mej pracy”.

(fragment Przedmowy)


Wydawca: Muzeum Historii Polski

Wstęp i opracowanie: Kamil Piskała

ISBN: 978-83-65248-20-6

Cena: 70 zł (w tym 5% VAT)

Liczba stron: cz. I 428 stron, cz. II 450 stron 

 

 

 

 

 

2017-11-19