Materiały XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914‒1920

Polskie ośrodki naukowo-kulturalne w Nowym Jorku: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Fundacja Kościuszkowska i Polski Instytut Naukowy w Ameryce działają od wielu dziesięcioleci. Stworzone przez starą i nową emigrację, niestrudzenie wypełniają swoją misję.

Dzięki wytrwałości ludzi, którzy je założyli i angażowali się w ich działalność, przetrwały, a ich praca zaowocowała wymianą kulturalno-naukową między USA i Polską, publikacjami naukowymi, konferencjami, zabezpieczeniem i opracowaniem ważnych dokumentów źródłowych do najnowszej historii Polski. Wszystkie te instytucje, tak istotne dla zachowania polskiego dziedzictwa narodowego w USA, w 2017 roku (Nowy Jork, 4–8 października) gościły uczestników XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Wybierając rocznicowy temat przewodni Sesji, jej główni organizatorzy (Instytut Piłsudskiego i SWAP) chcieli przypomnieć rozmaite stowarzyszenia, działaczy i zwykłych emigrantów, którzy nie szczędzili wysiłku na rzecz wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. Wiele instytucji skupionych w MAB posiada unikatowe materiały archiwalne świadczące o doniosłej roli, jaką emigracja odegrała w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Prezentacji tych materiałów, przechowywanych zarówno w placówkach amerykańskich, jak i europejskich, poświęcone były referaty, które złożyły się na publikację.

 

Cena: 30 zł (w tym 5% VAT)

ISBN 978-83-65248-25-1

Wydawcy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 200

Format: 165 x 235 mm

Oprawa: broszurowa

 

Referaty:

Część I: Wychodźstwo polskie w Europie wobec niepodległości Polski

Krzysztof Czajkowski, Glosa do Zebrania członków Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, w Vevey w Szwajcarii: Henryk Sienkiewicz w ujęciu Leona Kaufmanna (Kamira)

Agnieszka Czajkowska, Działalność Marii Skłodowskiej-Curie na rzecz niepodległości Polski w czasie I wojny światowej

Krzysztof Ruchniewicz, Waplewscy patrioci. Stanisław Sierakowski i jego żona Helena

Jadwiga Kowalska, Ksiądz Alojzy J. Foltin i polska kolonia w Wielkiej Brytanii na rzecz niepodległości Kraju

Część II: Europa wobec niepodległości Polski

Eugenia Maresch, Polska diaspora na rzecz niepodległości Polski 1914‒1918

István Balázs, Polskie wspomnienia o Węgrach, którzy walczyli w Legionach Piłsudskiego

Anna Buchmann, Z archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu – dokumenty dotyczące działalności „Ogniska” w Genewie i Towarzystwa „Zgoda” na rzecz niepodległości Polski

Część III: Polska emigracja w Ameryce wobec odzyskania przez Polskę niepodległości

Ewa Hoffman-Jędruch, Marek Zieliński, Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914‒1920. Dokumenty i ludzie

Marek Zieliński, Ewa Hoffman-Jędruch, Polska niepodległa w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Nowoczesne metody opracowania i udostępniania archiwów

Teofil Lachowicz, Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914‒1920

Elizabeth Koszarski-Skrabonja, Życzliwość obcych. Spuścizna Polski w Ameryce i Fundacji Kościuszkowskiej

Edyta Targońska, Halina Misterka, Małgorzata Kot, Akta Wydziału Narodowego Polskiego oraz pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim z kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce źródłem do badań nad wkładem Wychodźstwa na rzecz niepodległości Polski

Marta Bryszewska, Polonia argentyńska na rzecz niepodległości Polski

2018-08-24