Pakiet edukacyjny Tadeusz Kościuszko już dostępny!

Muzeum Historii Polski, pragnąc przybliżyć postać Tadeusza Kościuszki, przygotowało internetowy pakiet edukacyjny. Pod adresem www.kosciuszko.muzhp.pl znajduje się materiał adresowany do wszystkich zainteresowanych historią, w szczególności do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.


Pakiet ma charakter interdyscyplinarny, a punktem wyjścia do omawiania poszczególnych tematów jest życiorys Kościuszki. Przeglądając pakiet czytelnik odsłaniała kolejne etapy życia Naczelnika pierwszego narodowego powstania. Cezurami dla poszczególnych części pakietu, ułożonych zgodnie z chronologią biografii bohatera, są znaczące daty z historii Polski i historii powszechnej.  

Pierwsza część zatytułowana Szlachcic opowiada o korzeniach bohatera, latach nauki i krótkim doświadczeniu posiadacza niewielkiego majątku ziemskiego. W kolejnej poznajemy Żołnierza wolności, uczestnika walk o niepodległość amerykańskich kolonii, wybitnego fachowca w dziedzinie inżynierii wojskowej. Rozdział Dowódca dotyczy udziału Tadeusza Kościuszki w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. Tematem modułu Naczelnik jest insurekcja kościuszkowska, jedyne polskie powstanie, którego nazwa pochodzi od nazwiska jego dowódcy. Życiorys Tadeusza Kościuszki zamyka ścieżka Emigrant, prezentująca koleje życia bohatera od uwięzienia w Petersburgu do śmierci w szwajcarskiej Solurze. Opowieść biograficzna toczy się dwutorowo: z jednej strony opowiadamy historię życia bohatera, z drugiej uzupełniamy ją ciekawymi źródłami: dokumentami, rozkazami, wspomnieniami. Ogromnym atutem materiałów jest ich atrakcyjna forma graficzna, wykorzystująca bogatą ikonografię z epoki. Przedstawiany w pakiecie wizerunek Kościuszki ocieplają anegdoty, romantyczne epizody i ciekawostki o jego upodobaniach.

Bardzo ważną częścią pakietu są materiały pokazujące popularność, jaką cieszył się za życia, powoli rodzącą się legendę, która przekształciła się w mit po jego śmierci. Tym zagadnieniom poświęcona jest ścieżka Szacunek i uznanie, w której znalazły się tu materiały dotyczące tradycji kościuszkowskiej w historii Polski. Przywołując źródła z epoki, szeroko opisujemy pogrzeb bohatera, rocznice kościuszkowskie w 1894 r. i 1917 r. czy Panoramę Racławicką. W rozdziale odwołujemy się też do takich zjawisk społecznych jak telegramy kościuszkowskie. Ważną częścią tej opowieści jest historia pamięci o Kościuszce – pokazujemy jak wyglądał mit bohatera w XIX w., w II Rzeczpospolitej, wreszcie jak manipulowano pamięcią o Naczelniku w PRL-u.

Natomiast rozdział Pamięć to interaktywna mapa,  na której można znaleźć miejsca poświęcone lub nazwane imieniem Tadeusza Kościuszki. Specjalna wyszukiwarka i filtry pozwalają na znalezienie kopców, pomników, parków a nawet górskiego szczytu w Polsce i na świecie. Zaznaczone na mapie punkty są ilustrowane i opisywane. Autorzy pakietu starali się odnaleźć wszystkie miejsca kościuszkowskie, jednak może się zdarzyć, że są na mapie Polski czy świata punkty, które nie zostały oznaczone.  Dlatego, zachęcamy do kontaktu (oferta.edu@muzhp.pl) – mapa będzie uzupełniana.

Ważną część pakietu stanowi moduł Baza wiedzy zawierający: słowniki biograficzny i pojęć, zbiór cytatów, propozycje trzech spacerów po Warszawie i Krakowie oraz materiały dydaktyczne adresowane do nauczycieli.  Słownik pojęć jest zbiorem wszystkich zagadnień, które pojawiły się w pakiecie – uporządkowane alfabetycznie, wzbogacone dodatkową ikonografią mogą stać się doskonałym uzupełnieniem wiedzy przekazywanej w pakiecie. Słownik biograficzny zawiera ilustracje oraz krótkie biogramy osób występujących w poszczególnych częściach.

W materiałach dydaktycznych można znaleźć zbiór cytatów ze źródeł z epoki. Odnoszą się one do wydarzeń opisywanych w pakiecie, a także uzupełniają omawiane treści. Dodatkowo, są przygotowywane propozycje scenariuszy lekcji oraz opracowania źródeł, które można wykorzystać na lekcjach.

Materiał wpisuje się w założenia podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą. Pakiet odwołuje się do metody case study – na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Tadeusz Kościuszko.

Zapraszamy na www.kosciuszko.muzhp.pl

2017-12-22