„Historia Węgier” dla Polaków

W sobotę 16 czerwca o godzinie 15.00 w Domu Spotkań z Historią odbędzie się spotkanie promujące książkę „Historia Węgier”. Autorem publikacji przeznaczonej dla polskiego czytelnika jest znany węgierski historyk Ignác Romsics. Podczas spotkania z jego udziałem książkę będzie prezentować dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro oraz prof. Wojciech Roszkowski z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorem wydarzenia jest Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.


Książka  wydana po polsku prezentuje dzieje Węgier od momentu wyodrębnienia się ludu węgierskiego i zasiedlenia Kotliny Panońskiej, a kończy na czasach współczesnych. Autor prezentuje także obszerny opis czasów najnowszych, informacje na temat wydarzeń politycznych ostatnich lat, jak np. dojście do władzy obecnie rządzącej partii.

Oprócz przedstawiania faktów historycznych, autor odnosi się także do tła kulturowego: literatury czy architektury danego okresu. Poświęca sporo miejsca kwestiom życia religijnego, politycznego,  kulturalnego, społecznego. Książka jest bogato ilustrowana i znajduje się w niej  m.in. 17 map z różnych wieków.

Autor podkreśla, iż swoją „książkę adresuję do jak najszerszego grona Polaków zainteresowanych historią Węgier. Dlatego też starałem się, aby była zajmująca i przystępna, zarówno pod względem formy, jak i języka”.

Historia Węgier poprzedzona została wstępem profesora Andrzeja Nowaka. Przybliża on w nim początki państwa węgierskiego oraz zwraca uwagę na polsko-węgierskie paralele historyczne, odzwierciedlające się m.in w tradycji powstań. Podkreśla także rolę Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej tradycji Europy.

Podczas spotkania historycy będą starali się, na przykładzie wybranych wydarzeń z historii Polski i Węgier, pokazać podobieństwa i różnice i zastanowią się, dlaczego warto poznać wzajemnie historię narodów środkowoeuropejskich.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca (sobota), o godzinie 15.00
Dom Spotkań z Historią w Warszawie, ul. Karowa 20
Wstęp wolny

Autor: Ignác Romsics
Tytuł: Historia Węgier
Przekład: Agnieszka Barszczewska, Szymon Brzeziński, Maciej Sagata
Wydawnictwo: Media Rodzina
Rok wydania: 2018

2018-06-13