Konferencja "Muzeum w Edukacji"

W dniach 21–23 marca 2018 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja „Muzeum w edukacji”, podczas której Gabriela Sierocińska-Dec, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski, opowie o działaniach edukacyjnych.


Edukatorzy muzealni będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i wymienić się doświadczeniami oraz opiniami z odbiorcami edukacji muzealnej: nauczycielami, rodzicami, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami uczelni wyższych.

Kierownik działu edukacyjnego MHP przedstawi projekty historyczno-teatralne pt. „Dzieje (się) na scenie” prowadzone przez Muzeum od kilku lat. W ramach tego projektu powstał cykl przedstawień Piastodzieje oraz Jagiellada, podczas których prezentowane są wybrane postaci historyczne oraz istotne dla historii Polski momenty z okresu panowania rodu Piastów i Jagiellonów. Przedstawieniom towarzyszą warsztaty rodzinne.

Organizatorem Konferencji jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz z Muzeum Pana Tadeusza, a partnerami Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Centrum Historii Zajezdnia. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

2018-03-09