Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Procedura otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Muzeum Historii Polski w Warszawie.

 

 

Ogłoszenie-o-zamówieniu-2017-OJS195-401593-pl


SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa*


Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty


Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy


Dokumentacja projektowa - załącznik nr 19 do Umowy*


Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy


espd-request - Jednolity europejski dokument zamówienia


Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania zasobów


Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie ws grupy kapitałowej

 

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego:

wezwanie do postępowania odwoławczego DI_2623_25_2017

 wezwanie do post. odwolawczego DI_2624_26_2017

 wezwanie do post. odwolawczego DI_2625_27_2017

 wezwanie do post. odwolawczego DI_2626_28_2017

 

DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ

 

DECYZJA MWKZ ws. PRZEDŁUŻENIA TERMINU USUNIĘCIA DRZEW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU 1-329 oraz PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU ZESTAW NR 2

zał. nr 1 - Specyfikacja Elewacji

zał. nr 2 - Specyfikacje przyłączy

zał. nr 3 - Specyfikacja materiałowa

zał. nr 4 - Zestawienia drzwi

zał. nr 5 - Rewizje do Projektu Konstrukcji

zał. nr 6 - Zestawienia kurtyn

zał. nr 7 - Detal styku wykończenia ścian i posadzek

zał. nr 8 - Plan z zaznaczonym terenem poddanym badaniom archeologicznym

zał. nr 9 - Program badań archeologicznych

zał. nr 10 - PB pierwotny

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU - ZESTAW NR 3

 

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert (2017-12-18)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU - ZESTAW NR 4

 

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert (2017-12-28)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU - ZESTAW NR 5

 

Załącznik 1 do pisma DI/38/01/2018/PJ – wzór umowy GW (załącznik 3 do SIWZ)

 

MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU - ZESTAW NR 6

Załącznik nr 1 – rewizja nr 3 dokumentacji Projektu Wykonawczego

Załącznik nr 2 – załącznik do odpowiedzi nr 774 i nr 790

Załącznik nr 3 – Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU - ZESTAW NR 7

Załącznik nr 1 – MHP_SIW_P_REV3
Załącznik nr 2 – MHP-PW-REWIZJA
Załącznik nr 3 – karta katalogowa szafy sterowniczej

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU (PO WYROKU KIO)


*Dokumentacja Projektowa jest załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz załącznikiem nr 19 do Umowy.

2017-10-11