Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006, NIP: 701-00-15-596, REGON: 140530761

b)    Z inspektorem ochrony danych p. Pawłem Pogorzelskim można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: daneosobowe@muzhp.pl

c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f oraz art. 9. ust.2 lit. a/b/c/j RODO.

d)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

f)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

j)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

2018-06-01