Wystawy o kulturze i sporcie w 20-leciu międzywojennym na Google Arts&Culture

„Odrodzenie ciała. Organizacje sportowe, turystyczne i opiekuńcze w służbie Niepodległej” oraz „Odrodzenie ducha. Organizacje spółdzielcze, religijne i kobiece w służbie Niepodległej” to kolejne e-wystawy Muzeum Historii Polski opublikowane w grudniu na międzynarodowej platformie Google Arts&Culture.


Łącznie dostępnych jest już 19 muzealnych ekspozycji opowiadających o wydarzeniach związanych z historią Polski. Nowe wystawy poświęcone są ludziom i organizacjom, kształtującym nowoczesne spojrzenie na zdrowie i aktywność fizyczną. Prezentują dorobek stowarzyszeń, spółdzielni, związków wyznaniowych i zawodowych w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Z ekspozycji „Odrodzenie ciała…” dowiedzieć się można między innymi, jaki sport był najpopularniejszy w 1918 roku i co wspólnego z komunikacją na morzu ma tatrzański telegraf wzrokowy. Wystawa odpowiada też na pytania, co wyróżnia polskie harcerstwo na tle światowego ruchu skautowego i co wspólnego ma regionalizm z patriotyzmem. Poza organizacjami sportowymi zaprezentowane zostały sylwetki: żeglarza i taternika Mariusza Zaruskiego, geografa, geologa, autora przewodników turystycznych Tadeusza Dybczyńskiego czy też właściciela sieci galicyjskich kin, który sponsorował klub Pogoń Lwów - Ludwika Kuchara. Dzięki unikatowym fotografiom oraz ikonografii zobaczyć można, jak wygląda serce nagle zmarłego atlety, wystawione w lwowskim Muzeum Higieny.

Z kolei wystawa „Odrodzenie ducha…” to historia kształtowania się polskiej kultury. Przybliża ona znanych i mniej popularnych bohaterów, działaczy i społeczników, którzy mieli swój udział w tworzeniu nowego państwa. Znaleźli się wśród nich między innymi Teodor Toeplitz, Stanisław Wojciechowski a także kobiety, które walczyły o niepodległość Polski m.in.  Izabela Moszczeńska i pisarka Maria Dąbrowska, które założyły w 1913 roku Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego w Warszawie. Ekspozycja prezentuje organizacje oraz stowarzyszenia, które włączyły się w proces kształtowania się kultury, oświaty i religii w XX wieku.

Obie wystawy zawierają materiały ze zbiorów Muzeum Historii Polski oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

2018-12-06