W Wiedniu otwarto wystawę o KL Gusen

Przygotowaną przez Muzeum Historii Polski wystawę plenerową „Gusen. Granit i Śmierć, Pamięć i Zapomnienie” można zobaczyć na dziedzińcu campusu Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ekspozycja będzie czynna do 7 lipca.


„Pokazując na Uniwersytecie Wiedeńskim wystawę o Gusen, chcemy zaapelować o silny głos austriackich intelektualistów w sprawie godnego upamiętnienia pamięci o KL Gusen” – podkreślał podczas wernisażu ambasador Artur Lorkowski i dodał, że – „Proponując budowę w Gusen Europejskiego Centrum Edukacji im. Henryka Sławika, zapraszamy do wyjścia poza narodowe granice pamięci o KL Gusen”.

Wystawa poświęcona jest historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gusen, jego zapomnieniu oraz przywracaniu pamięci o tym miejscu. Wspomnienia byłych więźniów, na których opiera się wystawa, stanowią ważne i poruszające źródło informacji o rzeczywistości obozowej. Do przygotowania wystawy wykorzystano relacje więźniów zarejestrowane w ramach międzynarodowego projektu dokumentacyjno-badawczego „Mauthausen Survivors Documentation Project”. Był on realizowany na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 2002-2003. Udokumentowano setki wspomnień byłych więźniów obozów systemu Mauthausen-Gusen, który obejmował 47 obozów na terenie dzisiejszej Austrii, gdzie więziono nie mniej niż 190 tys. osób. Na czele projektu stał prof. Gerhard Botz z Instytutu Ludwiga Boltzmanna.

Otwarciu wystawy towarzyszyło seminarium naukowe, które odbyło się w  Instytucie Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wiedeńskim. W dyskusji uczestniczyli: Gerhard Botz (Instytut Historii Współczesnej), Piotr Filipkowski (Uniwersytet Wiedeński/ Polska Akademia Nauk), Robert Kostro (Muzeum Historii Polski), Dariusz Pawłoś  (Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie) i Heidemarie Uhl (Austriacka Akademia Nauk). Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie miejsce zajmuje dziś i zajmować będzie doświadczenie obozowe w pamięci kulturowej społeczeństwa polskiego i austriackiego oraz czy istnieją czasowe, przestrzenne lub narodowe granice pamięci.

***

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, a jej prezentację na terenie Austrii umożliwiła Ambasada RP w Wiedniu przy wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Mecenasem wystawy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na Uniwersytecie Wiedeńskim wystawa będzie prezentowana do 7 lipca 2017 r. Wcześniej można ją było oglądać w Gusen (Górna Austria), tuż obok byłej bramy obozu zamienionej przekształconej budynek mieszkalny (Jourhaus) oraz ostatnich niszczejących budynków poobozowych KL Gusen, w sąsiedztwie placu apelowego, który po interwencji strony polskiej pod koniec 2016 roku został objęty ochroną konserwatorską.

 

Uzupełnieniem wystawy plenerowej o Gusen jest wystawa internetowa dostępna na portalu Google Arts & Culture oraz film dokumentalny w reżyserii Rafała Geremka „Gusen – wojna o pamięć” dostępny w języku polskim LINK i niemieckim LINK.

 

Fot. Instytut Polski w Wiedniu, Muzeum Historii Polski.

2017-05-30