Historia Polski według węgierskiego historyka

22 maja o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum Historii Polski w Warszawie odbędzie się spotkanie z Istvánem Kovácsem, autorem książki Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność. Spotkanie poprowadzą wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dr Paweł Ukielski i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.


Książka wydana przez Muzeum Historii Polski to zbiór szkiców, które w 2006 roku ukazały się na Węgrzech. Znakomity węgierski historyk István Kovács przedstawił swoim rodakom przełomowe wydarzenia XX-wiecznych dziejów Polski.

Podtytuł tomu, Piłsudski – Katyń – Solidarność wskazuje na główne punkty narracji, realizującej to ciekawe i ambitne, ale też podjęte – jak pisał jeden z recenzentów - z potrzeby serca, zamierzenie. Książka odniosła na Węgrzech duży sukces, czego dowodem była druga, poszerzona edycja z 2012 roku.

Oddając jej przekład w ręce polskich czytelników, Muzeum Historii Polski zachęca do spojrzenia na naszą historię z naddunajskiej perspektywy. Cud nad Wisłą wraz z inną pracą Istvána Kovácsa – słownikiem biograficznym polskich uczestników węgierskiej Wiosny Ludów Honwedzi, emisariusze, legioniści, równolegle wydanym przez Polską Akademię Umiejętności – wpisują się w obchody Roku Kultury Węgierskiej 2016/2017 w Polsce.

István Kovács (ur. 1945 r. w Budapeszcie) – węgierski dyplomata, historyk, pisarz, poeta i tłumacz literatury polskiej. Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie w latach 1994–1995 oraz 1999–2003. Do 2012 r. pracownik instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, obecnie na emeryturze.


Polecamy także recenzję książki na portalu dzieje.pl: http://dzieje.pl/ksiazki/cud-nad-wisla-i-nad-baltykiem-pilsudski-katyn-solidarnosc


Publikacja dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Patronat nad książką objął Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

 

Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność (Wyd. MHP 2016)
22 maja 2017, g. 18.00
Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Mokotowska 33/35, 5 piętro (sala konferencyjna)

Wstęp wolny


Kolejne spotkania odbędą się:


w Gdańsku (23 maja, g.18.00, Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk, wstęp wolny)
 
we Wrocławiu (29 maja, g.18.00, Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław, wstęp wolny)
 
oraz w Krakowie (30 maja, g.19.00, Konsulat Generalny Węgier, Pałac Götza, ul. Lubicz 17H, Kraków; za potwierdzeniem przybycia do 23.05: consulate.krk@mfa.gov.hu lub  tel.: (12) 359 99 20).

 


Organizatorzy: Muzeum Historii Polski, Węgierski Instytut Kultury

Współorganizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Historii Zajezdnia, Konsulat Generalny Węgier

2017-05-16