IX edycja programu Patriotyzm Jutra

Zakończył się nabór do IX edycji ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczyło 4 mln zł. Wyniki naboru poznamy w II połowie kwietnia 2017 r.


"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Zależy nam na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący, zapraszamy więc wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski do zapoznania się z Regulaminem tegorocznej edycji programu i zgłaszania swoich projektów. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.


Aby złożyć wniosek, należało zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/


W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 159 projektów poświęconych bardzo różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Wiele projektów związanych było z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodzone były w ubiegłym roku (Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, rok Henryka Sienkiewicza, Czerwiec 1976, Poznański Czerwiec). Zdecydowana większość wybranych projektów związana była z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa.


Wśród wybranych pomysłów odnaleźć można projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii społecznych, konkursów, nagrodzono także projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych  ̶  wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.


Regulamin programu: PDF

Nabór wniosków do tegorocznej edycji zakończył się 5 marca 2017 r.

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki Programu:


Marta Winiarek
e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl
tel.: 22 211 90 28


Maria Pawlak
e-mail: maria.pawlak@muzhp.pl
tel. 22 211 90 10

2017-02-03