Patriotyzm Jutra: znamy wyniki!

Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie "Patriotyzm Jutra", programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.


Tegoroczna edycja z wielu względów była wyjątkowa. Przede wszystkim budżet konkursu wzrósł o 100% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 4 mln zł. Z 930 do 1500 wzrosła też liczba instytucji, które wnioskowały o dotację.

Zespół Sterujący zdecydował się na dofinansowanie realizacji 159 projektów. Dotacjami w wysokości od 5000 do 58 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, są też i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2016 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

- Robert Kostro, Dyrektor Muzeum (przewodniczący)

- prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski

- Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

- Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, Narodowe Centrum Kultury

- Dorota Janiszewska-Jakubiak, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

- dr hab. Krzysztof Koehler, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

- dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski

- prof. Stanisław Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

- Kamila Sachnowska, Biuro Edukacji Publicznej IPN

- dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

 

Wyniki:
1. Lista projektów dofinansowanych
2. Lista projektów niedofinansowanych
3. Lista projektów odrzuconych z powodów błędów formalnych

 

Kontakt:

Marta Winiarek - marta.winiarek@muzhp.pl, tel.: (22) 211 90 28

Agnieszka Nowakowska - agnieszka.nowakowska@muzhp.pl, tel.: (22) 211 90 10

2016-03-25